CG - POLITIKA CRNA GORA

Lacmanović pristupio Demokratama

Demokratskoj Crnoj Gori danas je pristupio ugledni pravnik, borac za ljudska prava i slobode, civilni aktivista i doskorašnji član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović.

Lacmanović i Bečić

Lacmanović je kazao da su motivi za pristupanje Demokratama prepoznavanje snage u našoj stranci koja može biti stožer oko kojeg će se okupiti sve snage za smjenu aktuelnog režima. Takođe Lacmanović je prilikom susreta sa predsjednikom Aleksom Bečićem i generalnim sekretarom Borisom Bogdanovićem ocijenio da su Demokrate stranka koja sabira, a ne dijeli, nudi rješenja i ne proizvodi probleme. Prema riječima Lacmanovića naša stranka ima najveći koalicioni potencijal za okupljanje antirežimskih snaga nakon narednih izbora. Demokrate su, smatra ovaj ugledni pravnik, neko ko uprkos petogodišnjem egzistiranju na političkoj sceni i dalje nudi nove ideje i kvalitetna rješenja, kako bi društvo u Crnoj Gori bilo slobodnije, pravednije i ekonomski prosperitetnije. U našoj stranci ekspert za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kako sam kaže, prepoznao je one koji ne prave kompromis niti računaju koliko koštaju prava i slobode svakog građanina. Potpun spoj tradicionalnog i modernog, Lacmanović cijeni da je našao u stranci kojoj je pristupio. Tradicionalno je, ističe to, što je riječ ne samo garancija već i najbolja potvrda obećanog biračima. Takođe i vrijednosti porodice i afirmacija prijateljstva najbolja su garancija očuvanja naslijeđenog od predaka. „Demokrate su sigurnost da će nasleđe od predaka biti sačuvano, ali i obaveza prema potomcima da nastave putem istine, pravde i ljubavi. Moderno kod Demokrata je to što u političkim protivnicima ne prepoznaju neprijatelje, već ljude koji žele dobro zajednici samo se razlikuju od nas u načinu kako doći do pravog cilja. Konačno Demokratska Crna Gora u DPS-u  jedino ima političkog protivnika sa kojim ni pod kojim uslovima neće sarađivati, niti im davati povoda da opstaju na podjelama u Crnoj Gori“ rekao je Lacmanović.

Od Lacmanovića, predsjednik Bečić očekuje da će dati snažan doprinos kroz aktivnost u Savjetu Demokrata koji će uskoro biti formiran.

Predsjednik Bečić izrazio je zadovoljstvo što se nastavlja kadrovsko jačanje naše stranke i uvjerenje da će Lacmanovićev angažman doprinijeti prepoznavanju Demokrata kao protivnika aktuelne vlasti na način što nudimo kvalitetna rješenja u oblastima koja su do sada prilično bila zapostavljena na političkoj sceni Crne Gore, kao što su ljudska prava i vladavina institucija, a ne pojedinaca.

izvor: demokrate.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s