CG - POLITIKA CRNA GORA

Radović: Neću dozvoliti pravnu hajdučiju, to je moja obaveza prema građanima Budve

Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović, na današnjem presu Demokrata kazao je da je sazivanje sjednice nove većine u Budvi u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, odredbama Statuta i Poslovnika skupštine opštine Budva.

On je poručio da kao legalno izabrani predsjednik Skupštine opštine Budva, neće dozvoliti nikakvu pravnu hajdučiju oko sazivanja sjednice Skupštine opštine Budva suprotno svim važećim propisima, jer je to, kako je kazao,  njegova obaveza prema svim građanima Budve, a posebno onih čijom izbornom voljom je DPS poslat u parlamentarnu opoziciju.

“Još jednom vas pozivam da se okanete ćorava posla i najavljenog bezakonja, jer vam to ni u jednoj varijanti neće proći”, kazao je on, dodavši da će nova većina u suprotnom snositi odgovornost “za sve negativne posljedice koje iz ovakvog vašeg neogovornog, drastičnog kršenja zakona i propisa SO Budva, evidentno mogu proisteći”.

On je dodao da je jaasno j da podnosioci Predloga za razrješenje predsjednika opštine, odnosno podnosioci Predloga za razrješenje predsjednika Skupštine, ne mogu sazvati sjednicu Skupštine opštine nakon što je to u zakonom propisanom roku prethodno već učinio predsjednik skupštine opštine Budva”, kazao je Radović.

Krsto Radović, Foto: Demokrate
Krsto Radović, foto: demokrate

Kako je kazao, dobro je  poznato da je predsjednik Skupštine opštine Budva, saglasno članu 40 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 76 stav 1 Statuta opštine Budva, sjednice skupštine, po podnesenim Predlozima za razrješenje predsjednika opštine i predsjednika Skupštine sazvao u roku od 15 dana od dana podnošenja Predloga, i datum njihovog održavanja odredio u roku kraćem od 15 dana od dana sazivanja.

Dodao je da je na sjednicama po podnesenom Predlogu  za razrješenje predsjednika opštine  predsjednika Skupštine “utvrđeno postojanje kvoruma, usvojen je predloženi dnevni red, otvorena je rasprava, omogućeno predstavniku predlagača da obrazloži predlog, omogućeno predsjedniku opštine i predsjedniku skupštine da se izjasne o navedenim razlozima za njihovo razrješenje, pribavljeni su izvještaji radnih tijela skupštine, nakon čega je i otpočela rasprava od strane odbornika”.

On je pojasnio da  predsjednik Skupštine, saglasno članu 77 stav 4 Statuta opštine Budva, ne može staviti na glasanje Predlog za razrješenje, i pored proteka roka od 30 dana, a da prethodno, svim učesnicima u skupštini, koji to žele, ne omogući učešće u raspravi.

“Vaše napuštanje sjednica Skupštine 30.05.2020. godine i dana 03.06.2020. godine, uslovilo je da zbog nepostojanja kvoruma sjednice Skupštine po podnesenim Predlozima za razješenje budu prekinute i nastavak njihovog održavanja, saglasno članu 62 Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva i članu 40 stav 6 Zakona o lokalnoj samoupravi, određen je za dan 29.06.2020. godine”, kazao je Radović.

Gošović: Na nezakonitoj sazvanoj sjednici Skupštine, ne mogu se donijeti zakonite odluke

Ovih dana DPS, Partija koja je iznjedrila organizovanu kriminalnu grupu koja je izvršila nezampaćenu poharu Budve, pokušava da po sve nezakonit i duboko nemoralan način da preuzme vlast u Budvi poručio je Neven Gošović.

“Suprotno svim izbornim i demokratskim principima, formirali su odborničku većinu, kojoj većinski – 17 glas obezbjeđuje odbornik izabran sa izborne liste Demokratskog fronta, konstituenta vlasti u Budvi”, kazao je on

On je poručio da se na nezakonitoj sazvanoj sjednici Skupštine, ne mogu se donijeti zakonite odluke.

Neven Gošović
Neven Gošović foto: Demokrate

“Saglasno, potpuno istovjetnim odredbama člana 40 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 34 stav 3 Statuta opštine Budve i člana 52 Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva, propisano je da, samo ako predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative, sjednicu saziva podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative”, kaže se u saopštenju.

Samim tim, kako tvrdi Gošović, više je nego jasno, da saglasno važećim propisima, podnosioci Predloga za razrješenje predsjednika opštine i podnosioci Predloga za razrješenje predsjednika Skupštine opštine, sjednicu Skupštine ne mogu sazvati, nakon što je to u zakonom propisanom roku prethodno već učinio predsjednik Skupštine opštine Budva.

“Predstavnici aktuelne vlasti u Crnoj Gori zaboravljaju da saopšte javnosti da je u mjesecu junu 2019. godine, na predlog grupe poslanika DPS-a predvođenih poslanikom Željko Aprcovićem, Skupština Crne Gore donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su, između ostalog dopunjene odredbe člana 40 stav 6 tog Zakona na način što je propisano da sjednica skupštine opštine mora biti završena najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana sazivanja”, kaže se u saopštenju.

On je dodao da napuštanje sjednice Skupštine od strane odbornika podnosioca Predloga za razrješenje, dana 30.05.2020. godine i dana 03.06.2020. godine, uslovilo je da zbog nepostojanja kvoruma sjednice Skupštine po podnesenim predlozima za razrješenje bude prekinute, i nastavak njihovog održavanja, saglasno članu 62 Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva određen je za dan 29.06.2020. godine.

Evenualno donošenje odluka o razrješenje nosioca izvršne vlasti i skupštinske vlasti u opštini Budva, izbori bi izgubili svaki smisao, izigrala bi se izborna volja građana Budva, a probudilo nepovjerenje građana u izborni proces.

Pejović: Jasno zašto je CG na listi hibridnih zemalja

Predsjednik Opštinskog odbora Demokrata Budva Mijomir Pejović istakao je da aktuelni ambijent najbolje oslikava zbog čega je Crna Gora iz statusa demokratskih prebačena u režim hibridnih zemalja.

„Ministarstvo javne uprave sve ovo vrijeme umjesto da insistira na sprovođenju zakona što je njegova dužnost, se cijelo vrijeme stavlja u funkciju jedne političke partije i na taj način svjedoči da Crne Gora nije zemlja u kojoj postoji vladavina prava i da Crna Gora ne ispunjava one kriterijume da bi ušla u EU“, saopštio je Pejović i naveo dva primjera.

Mijomir Pejović
Mijomir Pejović foto: Demokrate

Prvi je, kako je kazao, kada su opozicioni odbornici u Podgorici podnijeli inicijativu za razriješenje gradonačelnika i kada većina to nije ni uvrstila u dnevni red, opozicioni odbornici su se obratili Ministarstvu javne uprave i dobili informaciju da Skupština nije ni imala obavezu da to uvrsti u dnevni red.

„Kada smo imali slučaj u Budvi gdje su svi zakonski rokovi ispoštovani i sjednica zakazana i teče, Ministarstvo javne uprave saopštava da je prekršen zakon“  dodao je Pejović i naglasio da se na primjeru ministarke Pribilović najbolje vidi na koji način se zloupotrebljava zakon, pravo, samo za potrebe jedne političke partije.

„Ministarka Pribilović je dužna da objasni kako je moguće da u slučaju Podgorice važe jedna pravila, a u slučaju Budve druga“  zaključio je Pejović.

izvor: vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s