CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Medenica neće podnijeti ostavku

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kazala je da je jedan od ciljeva sudstva, da uz podršku drugih vlasti, osigura status nezavisne i samostalne vlasti, ali je kako tvrdi, u prethodnim danima  sudstvo ostalo bez takve podrške.

– Tako se čini da je sudska vlast ostala nezaštićena od nedopuštenih uticaja iz političkih i drugih centara moći, međutim, rezultati našeg rada na polju poštovanja međunarodnog prava, Ustava i zakona, nam potvrđuju da jedino na taj način možemo osigurati da sudstvo promoviše i štiti vladavinu prava, kako bi sprovelo kvalitetnu pravdu. Sprovođenje pravde kroz sudske odluke je jedini projekat koje crnogorsko sudstvo ima – kazala je Medenica na konferenciji za novinare. 

Dodaje da u državnom sistemu podjele vlasti, usvajanje demokratskih standarda ne može iznijeti sâmo sudstvo, već i drugi subjekti vršenja vlasti.

– Nesporno da sudstvo mora poštovati najviše standarde odgovornosti, kako u pogledu svoje ustavne funkcije, tako i u pogledu finansijskih sredstava koja su mu povjerena u cilju primjene zakona. Međutim, imam puno pravo da smatram, a istovremeno i osjećam ponos zbog svega što je sudstvo učinilo u prethodnom periodu pod mojim liderstvom, da je u sudstvu već dostignut potreban nivo demokratizacije, a da li je to slučaj i kod drugih, ostavljamo njima na ocjenu – rekla je Medenica. 

Iako je ministar pravde Zoran Pažin, indirektno pozvao na njenu ostavku, Medenica poručuje da će nastaviti svoj treći i za mnoge sporni mandat.

-Vjerujući da je nezavisno i samostalno sudstvo kruna demokratske države, zasnovane na vladavini prava, dužnost predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore ću nastaviti da vršim savjesno, samostalno, nepristrasno, pošteno, pravično i odgovorno, po Ustavu i zakonu, u ime Crne Gore, za građane i zbog građana – rekla je ona.

Govoreći o rezultatima u sudstvu, Medenica je kazala da su u prošloj godini imali 131.956 predmeta. Izvještajna godina je, kazala je ona,  započela sa 38.972 predmeta, primljeno je 92.984 predmeta, od čega je završeno 92.305, a ostalo neriješeno 38.190 predmeta ili 29,26%.

– Opštu statističku sliku sudova karakteriše prvenstveno postignuta ažurnost rada. Naime, osnovni sudovi imaju stopu ažurnosti u visini 99%, viši sudovi 98%, Privredni sud Crne Gore 97%, a na nivou najviših sudova čak preko 100%. Naime, Apelacioni sud Crne Gore je ostvario stopu ažurnosti od 108 %, Upravni sud Crne Gore – 105% i Vrhovni sud Crne Gore – 103%. Na nivou sudstva, prosječna stopa ažurnosti iznosi 99,3%. – istakla je Medenica.

Neoborivi su, tvrdi ona, rezultati sudova, ostvareni u oblasti zaštite prava stranaka na suđenje u razumnom roku, čemu su u bitnom doprinijeli stavovi Evropskog suda za ljudska prava, izraženi u presudama po predstavkama naših građana.

-Građani su uživali pravo podnošenja pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, pa je povodom tužbi za pravično zadovoljenje Vrhovni sud Crne Gore imao ukupno u radu 78 predmeta, od kojih je 71 riješio. Od tog broja, u 34 predmeta je utvrđena povreda prava suđenje u razumnom roku i na ime naknade nematerijalne štete, tužiocima je dosuđeno ukupno 50.000,00 eura – navela je ona. 

U izvještajnoj godini, od 92.305 odluka, samo je 0,5% odluka u složenim vrstama predmeta izrađeno nakon zakonskog roka. Kada je riječ o dužini trajanja postupka u složenim predmetima kod svih osnovnih sudova u Crnoj Gori, do tri mjeseca završeno je 58,82% svih predmeta, do šest mjeseci 14,16%, do devet mjeseci 7,15%, do jedne godine 4,52% i preko jedne godine 15,35 %.

– Posebno ističem da je u posljednjem Non pejperu prepoznat izuzetan rezultat koji je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu, povodom donošenja presuda u predmetima trgovine ljudima i pranja novca – rekla je Medenica. 

izvor: pobjeda.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s