CG - POLITIKA CRNA GORA

Jokić: Direktor Službenog lista priznao krivično djelo

Direktor Službenog lista Crne Gore današnjom reakcijom je pokušao da opravda svoje bezakonje i zloupotrebu službenog položaja u korist Demokratske partije socijalista nabrajajući više akata i dokumenata, pokušavajući na taj način da stvori privid kod građana Crne Gore kako je on radio po zakonu. Jasno je gospodinu Vujoševiću, kao pravniku i kao direktoru glasila u kojem se objavljuju svi propisi šta je sve prekršio po partijskoj direktivi, pa ga neću upućivati na zakonske propise, to će biti obaveza tužilaštva, već ću upravo građanima Crne Gore ukazati na sve nelogičnosti i nezakonitosti u njegovom reagovanju.

Prvo, gospodin Vujošević kaže da mu je dostavljen zahtjev za objavu opštinskih pečata nevažećim od Snežane Kuč i Vladimira Bulatovića, ovjeren pečatom razrješenog potpredsjednika opštine, sa kopijama njihovih ličnih karata i sa zapisnikom upravne inspekcije da se isti moraju oglasiti nevažećim.

Zna dobro gospodin Vujošević da se opštinski pečat može oglasiti nevažećim jedino uz rješenje sekretara za lokalnu samoupravu opštine Budva. Takođe, upoznat je i sa činjenicom, koju zna svaki pravnik koji je ikada ušao na pravni fakultet, da u skladu sa ustavom i zakonima Crne Gore upravna inspekcija nema apsolutno nikakvih nadležnosti nad opštinskim pečatima. Jednako koliko nadležnosti nad kontrolom opštinskih pečata ima upravna inspekcija, toliko ima i udruženje pčelara. Znajući sve ovo, moramo da pitamo gospodina Vujoševića, kada bi  mu na sto došao zahtjev za oglašavanjem nevažećih pečata Glavnog grada potpisan od strane jednog opozicionog odobornika i jednog predsjednika opštinskog odbora, uz kopije njihovih ličnih karata da li bi to objavio u Službenom listu ili bi ipak stao i malo razmislio da time ne čini krivično djelo?

Drugo, direktor Vujošević navodi da mu je nadležni iz opštine Budva, Anđela Ivanović, dostavila zahtjev za objavljivanje tri odluke koje su uredno zavedene i ovjere, pa da ih je zbog toga objavio.

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović je još 11. juna obavjestio direkotra Vujoševića da je on jedino ovlašćeno lice ispred SO Budva, mada je ovaj to po službenoj dužnosti morao znati, kao što je morao znati da mu odluke na objavljivanje iz SO Budva jedino može dostaviti služba Skupštine opštine Budva. Dva su pitanja u ovom slučaju za direktora Vujoševića. Prvo, kojim to pečatom su ovjerene odluke? Pečatom SO Budva koji ste oglasili nevažećim da bi navodno spriječili zloupotrebe ili nekim drugim, možda upravo pečatom udruženja pčelara? Drugo, ukoliko Vam u ponedeljak ujutru poslanik Demokrata, umjesto službe Skupštine Crne Gore, dostavi Odluku o razrješenju predsjednika Vlade Crne Gore koja stupa na snagu danom donošenja, zavodeći je pod neki raniji broj i ovjeravajući je nekim pečatom koji ste ranije oglasili nevažećim ili pečatom državnog udruženja pčelara, hoćete li je objaviti?

Današnje reagovanje direktora Vujoševića predstavlja priznanje izvršenog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti i za koje smo ga juče prijavili SDT-u, pa će tužiocu posao biti umnogome olakšan. Pozivamo SDT i druge državne organe da umjesto da budu instrument partijskog pritiska na legalno izabrane predstavnike vlasti u Budvi odmah preuzmu radnje na ovom slučaju i zabrane dalje vršenje funkcije direktoru Službenog lista.

U suprotnom država Crna Gora rizikuje da se ujutru nađe u situaciji da u Službenom listu osvanu objavljene ko zna kakve odluke, možda neka djeca u parku danas donesu odluku o tome da se u Crnoj Gori postaje punoljetan sa 7 godina ili lovačko društvo donese zakon i ovjeri ga svojim pečatom da se dozvoljava slobodno nošenje i upotreba vatrenog  oružja. Ni jedna od tih odluka nije ni besmislenija ni pravno utemeljenija od onih koje je direktor Vujošević već objavio iz Budve.

Vladimir Jokić, Demokratska Crna Gora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s