CG - DRUŠTVO CG - POLITIKA CRNA GORA

KRSTO RADOVIĆ I MILIJANA VUKOTIĆ JELUŠIĆ PODNIJELI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV DIREKTORA SLUŽBENOG LISTA

Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i ...

Predsjednik SO Budva Krsto Radović i sekretaraka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva Milijana Vukotić Jelušić podnijeli su juče 19. juna krivičnu prijavu protiv Momčila Vujoševića, direktora Javne ustanove Službeni list Crne Gore.

Фотографија корисника Aleksa Becic - Demokrate - Demokratska Crna Gora

Vujošević je savjesno i voljno, po nalogu neovlašćenih lica, kršeći zakonske propise i druge pravne akte, zloupotrebljavajući službeni položaj, dana 19.06.2020. godine, u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi broj 21/2020 protivzakonito objavio Odluku o razrješenju predsjednika opštine Budva, Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluku o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine, a koje akte nije donijela legalno izabrana Skupština opštine Budva. Takođe, ovi akti nisu potpisani od strane predsjednika SO Budva Krsta Radovića već od strane neovlašćenog lica i niti su ovjereni vežećim pečatom SO Budva, a sve u cilju sprovođenja i ozakonjavanja protivzakonitog djelovanja grupe odbornika u Budvi, sa namjerom da se legalno izabrani predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine opštine proglase za razrješene i da se Bulatović Vladimir iz Budve, proglasi za vršioca funkcija predsjednika opštine i na taj način se izvrši nezakonita smjena legalno izabranih organa vlasti i preuzimanje vlasti političkom korupcijom, stoji u obrazloženju krivične prijave.

Na ovaj način, Vujošević je izvršio krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, smatraju Radović i Jelušić.

Krsto Radović i Milijana Vukotić Jelušić prijavom zahtijevaju od Specijalnog državnog tužilaštvo da odmah sprovede potrebne radnje i na osnovu ukupno utvrđenog činjeničnog stanja preduzme mjere krivično-pravne odgovornosti prema Vujoševiću.

Фотографија корисника Aleksa Becic - Demokrate - Demokratska Crna Gora

izvor: facebook – Demokratska CG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s