CG - BIZNIS CG - POLITIKA CRNA GORA

Marković na Premijerskom satu: Neke zarade u državnim kompanijama su nepristojno visoke za prilike u kojima živimo

Marković na Premijerskom satu

Predsjednik Vlade, Duško Marković saopštio je na Premijerskom satu da smatra da su određene zarade menadžera u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu nepristojno visoke za prilike u kojima živimo, bez zalaženja u opravdanost i utemeljenost u pogledu ostvarenih bilanca i da će insistirati da zakon bude jednak za sve i da menadžeri kompanija pripreme akte o zaradama zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
„Sa druge strane, ne mogu da dopustim da izdvojeni slučajevi budu reper za cijeli sistem, kako Vi to želite predstaviti, te da prećutimo činjenicu da se značajnim brojem preduzeća upravlja domaćinski, na način koji može poslužiti za primjer“ – kazao je predsjednik Vlade odgovarajući na Premijerskom satu na pitanja Poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije.
Odgovarajući na pitanja o poreskom opterećenju rada Marković je kazao da Vlada u kontinuitetu pokazuje spremnost da umanji poreska opterećenja po osnovu rada. „Samo tokom 2019. godine Vlada je predložila značajne izmjene poreskih propisa koji dokazuju ovu tvrdnju“ – kazao je predsjednik Vlade.
„Naime, krajem 2019. godine izvršeno je potpuno ukidanje tzv. „krizne stope“ poreza na dohodak fizičkih lica, te se dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori oporezuje po jednoj od nižih stopa u Evropi od 9%. Mi čak mislimo ili ja mislim da treba da bude i niža. I da čak dio smanje stope poreza na dobit treba da ide u reinvestiranje. Takođe, tokom 2019. godine izvršeno je umanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 procentna poena, te je između ostalog, učešće poreza i doprinosa u bruto iznosu umanjeno na oko 39%“ – rekao je Marković.


Marković je kazao da nema taj komfor da samo komentariše, već da mora donositi odluke od kojih zavisi ekonomski život u Crnoj Gori.
„I po pitanju poreskih politika, i po pitanju penzijskih prava, Vlada blisko sarađuje sa domaćim i inostranim partnerima, kako bi predložena rješenja bila u skladu sa međunarodnim standardima i održiva na duži rok. Dakle, ne da posežemo za populističkim rješenjima (to je najlakše) već da tražimo ona koja će dati najbolje rezulatate sa najmanje negativnih efekata. Ono što takođe želim da istaknem, a to je da gotovo nema dana da u Vladi ne vodimo razgovor sa udruženjima poslodavaca i sindikatima. Juče smo, na primjer, imali sastanak sa predstavnicima Privredne komore. Pozivam ih, neka kažu, da li su ikada do sada imali ovako otvoren pristup od strane Vlade? Da li se ikada sarađivalo ovako blisko kao sada? Mi u Vladi nijesmo ni slijepi ni gluvi na zahtjeve poslovne zajednice kako to pokušavate da predstavite. Pokazala je to i situacija sa korona virusom. Svi su mogli da vide kako je privreda pritekla u pomoć u najtežim momentima i kako je Vlada pružila ruku onom dijelu privrede koji je najdirektnije i najviše osjetio posljedice. I opet, na tom planu, svakodnevno komuniciramo i zajednički tražimo modele za brži oporavak ekonomije. Samo na taj način – ako radimo, a ne ako samo govorimo o tome, možemo doprinijeti i povećanju standarda naših građana i boljem kvalitetu života. Istini za volju, cijenim da smo u uslovima opstrukcije kakve smo imali sve vrijeme ovog mandata, nije je, dugo sam u politici u Crnoj Gori, ovakve opstrukcije, odavno nije bilo, institucionalne za realizaciju ključnih strateških politika na svakom koraku, uspjeli da održimo ispravan kurs i odličan trend, i da ćemo zajedno sa svima koji misle dobro Crnoj Gori i njenim građanima, nastaviti putem socio-ekonomskog napretka za dobro svakog pojedinca i svake porodice“ – zaključio je Marković odgovarajući na pitanje Poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije.

izvor: gov.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s