CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Ljekari iz Berana podržali ljekare iz Nikšića

Preko pedeset ljekara iz Berana potpisalo je kratko obraćanje javnosti u kojem se pridružuju i izražavaju otvorenu podršku ljekarima iz Nikšića koji su se našli na udaru vlasti zbog izražavanja ličnih uvjerenja i stavova i učešća na litijama.

bolnica u Beranama

“Mi, dolje potpisani ljekari iz Berana, u potpunosti podržavamo stavove kolega iz Nikšića.

Svjesni odgovornosti posla, koji časno i savjesno obavljamo, poštujujemo naredbe NKT-a i Etički kodeks Ljekarske komore Crne Gore.

Ipak, kao građani Crne Gore, imamo Ustavom zagarantovano pravo na slobodu vjeroispovjesti i pravo da zauzmemo stav o aktuelnoj situaciji u kojoj se našla Mitropolija crnogosko-primorska sa ostalim eparhijama u Crnoj Gori” – zaključuje se u obraćanju beranskih ljekara.

Na spisku koji je dostavljen Vijestima nalaze se:

Dr sci. Milovan Živković, infektolog, Dr Milorad Magdelinić, hirurg, Dr Radovan Asanović, ginekolog, Dr Batrić Babović, internista – nefrolog, Dr Nataša Belada – Babović, internista – kardiolog, Dr Dragan Šarić, hirurg, Dr Slavica Knežević, specijalista medicine rada, Dr Vukosav Joksimović, fizijatar, Dr Rajko Karličić, ginekolog, Dr sci. Milan Stojanović, radiolog, Dr Nikola Vučetić, hirurg, Dr Jelena Obadović, radiolog, Dr Nikodin Radenović, internista, Dr Danka Radenović, specijalizant klinićke biohemije, Dr Dimitrije Rovčanin, internista, Dr Jovan Bubanja, internista, Dr Budimir Ivanović, transfuziolog, Dr Pavle Zonjić, anesteziolog, Dr Jelena Zonjić, transfuziolog, Dr Ivana Saičić, radiolog, Dr Goran Radenović, stomatolog, Dr Jugoslav Račić, ginekolog, Dr Miloš Dedović, stomatolog, Dr Bojan Komatina, stomatolog, Dr Spasenija Đukić, pneumoftiziolog, Dr Julijana Zečević, specijalista porodične medicine, Dr Sanja Kovačević, specijalista urgentne medicine, Dr Vesna Đukić, pedijatar, Dr Aleksandar Lutovac, ljekar opšte prakse, Dr Mara Kastratović, ljekar opšte prakse, Dr Jelena Banjac, ljekar opšte prakse, Dr Suzana Savović, pedijatar, Dr Zorica Babić, pedijatar, Dr Anđela Đukić, ljekar opšte prakse, Dr Vlado Đukić, stomatolog, Dr Željko Božović, stomatolog, Dr Marko Stojanović, stomatolog, Dr Dražen Bojović, specijalizant ortopedije vilice, Dr Dejan Bojović, stomatolog, Dr Aleksandar Ćorović, stomatolog, Dr Predrag Ćorović, stomatolog, Dr Slavica Todorović, stomatolog, Dr Danijela Drpljanin, stomatolog, Dr Veselinka Knežević, stomatolog, Dr Ivana Živković, stomatolog, Dr Valentina Vujović, stomatolog. Dr Gorica Lekić, stomatolog, Dr Milica Bogavac, stomatolog, Dr Saška Maslovarić, stomatolog, Dr Dubravka Vojvodić, stomatolog, Dr Danijel Radojević, stomatolog, Dr Snežana Radojević, stomatolog, Dr Branislav Vešović, stomatolog i Dr Danka Ralević, stomatolog.

izvor: vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s