CG - DRUŠTVO CRNA GORA REGION REGION - DRUŠTVO

Smanjuje se cijena roming usluga u zemljama Zapadnog Balkana

U zemljama Zapadnog Balkana od srijede će početi da se primjenjuje sljedeći korak u smanjenju cijena roming usluga u kojem će biti snižene dodatne naknade za usluge dolaznih poziva iz regiona i prenosa podataka, odnosno pristupa internetu, prenosi portal RTCG.

Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je saopšteno da će dodatna naknada za uslugu dolaznih poziva biti smanjena sa četiri centa po minutu na 2,5 centi, odnosno 37,5 odsto.

“Dodatna naknada za uslugu prenosa podataka biće smanjena sa 2,5 centi po megabajtu (MB) na 1,5 centi, odnosno 40 odsto. Cijene ostalih regulisanih maloprodajnih roming usluga u državama Zapadnog Balkana će ostati nepromijenjene u odnosu na trenutno važeće cijene”, saopštili su iz EKIP-a.

Iz EKIP-a su precizirali da će cijene roming usluge dolaznih poziva iz regiona za korisnike svih operatora u Crnoj Gori, kada uslugu rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana, iznositi maksimalno 3,03 centa po minutu sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

“Cijene roming usluge prenosa podataka, kada se usluge rominga koriste u regionu Zapadnog Balkana, će iznositi maksimalno 1,91 cent po MB za korisnike Crnogorskog Telekoma, 1,96 centi za korisnike Telenora, odnosno od 1,82 centa do 21,78 centi po MB u zavisnosti od korisničkog paketa koji se koristi za korisnike M:tela”, objasnili su iz EKIP-a.

Prethodno navedene cijene regulisanih maloprodajnih roming usluga će važiti do 1. jula naredne godine, kada će se roming usluge za korisnike u državama Zapadnog Balkana naplaćivati kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži.

Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je zaključen u aprilu prošle godine u Beogradu između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

Sporazum je u ime Crne Gore potpisalo Ministarstvo ekonomije.

EKIP je početkom juna prošle godine donio Odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i M:telu naložio da primijene cijene roming usluga u skladu sa Sporazumom.

“Navedenom odlukom su propisani koraci u smanjenju cijena roming usluga za korisnike iz Crne Gore kada budu koristili roming usluge u državama potpisnicama Sporazuma. Prvi korak u smanjenju cijena roming usluga je primijenjen 1. jula prošle godine”, podsjetili su iz EKIP-a.

Pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga operatori mogu korisnicima rominga da ponude da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga.

“Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roming usluga od ovih koje su određene Sporazumom i Odlukom EKIP-a, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega”, navodi se u saopštenju.

Prelazak sa regulisanih cijena na alternativne cijene roming usluga obavlja se u toku jednog radnog dana i besplatan je za korisnika.

izvor: rtcg.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s