PLJEVLJA PLJEVLJA - SPORT

Opština Pljevlja objavila Javni konkurs za dodjelu sportskih naknada u 2020.godini

Na osnovu člana 18. stav 8. Odluke o finansiranju sporta (,,Sl.list CG- opštinski propisi“, br. 08/19 i 20/20) i člana 8. Pravilnika o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada  br. 681-266/2019-1 od 24.04.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti  raspisuje

JAVNI KONKURS
sportskih naknada u 2020.godini

I – Sekretarijat za društvene djelatnosti u 2020. godini dodjeljuje 8 sportskih naknada, i to 2 pionirske, 2 kadetske, 2 juniorske i 2 seniorske naknade.

II – Pravo na sportsku naknadu u trajanju od godinu dana  ima sportista/kinja u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj  konkurenciji, u ekipnim i pojedinačnim sportovima koji/a ispunjava sledeće uslove:

 • ako je imao/la status reprezentativca/ke u 2019. godini, koji je stekao/la učešćem na zvaničnoj utakmici ili takmičenju reprezentacije,
 • ako je član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2019. godini,
 • da je u momentu podnošenja prijave član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja,
 • da ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do sticanja statusa reprezentativca/ke,
 • da je član/ica sportske organizacije koja pripada sportskoj grani, koja se nalazi na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportovima  I (Prve) kategorije sportova koji nisu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a.

III – Pravo na sportsku naknadu može se ostvariti samo u jednoj kategoriji.

IV – Obavezna dokumentacija

 • Prijavni obrazac koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za sport,
 • potvrda od nadležnog nacionalnog sportskog saveza o statusa reprezentativca/ke Crne Gore u 2019. i 2020. godini, sa datumom sticanja statusa,
 • potvrda da je sportista/kinja član/ica sportske organizacije koja je registrovana na teritoriji opštine Pljevlja u 2019. i 2020. godini,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na reprezentativnom nivou u 2019. godini,
 • potvrda o ostvarenim rezultatima i broju nastupa na zvaničnim takmičenjima na klupskom nivou u 2019. godini,
 • dokaz o zvaničnim nagradama i priznanjima ukoliko iste posjeduju.

V – Iznos sportske nakanade

 • Sportska naknada za seniore/ke iznosi 20% od 5 obračunskih vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru
 • Sportska naknada za juniore/ke iznosi 60% od naknade za seniore/ke
 • Sportska naknada za kadete/kinje iznosi 40% od naknade za seniore/ke
 • Sportska naknada za pionire/ke iznosi 30% od naknade za seniore/ke.

Bliži uslovi i kriterijumi za dodjelu sportskih naknada utvrđeni su Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu sportskih naknada, koji se može preuzeti na web sajtu opštine Pljevlja http://www.pljevlja.me

Prijavni obrazac se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja. na web sajtu opštine Pljevlja http://www.pljevlja.me i u kancelariji broj 2 Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja (zgrada SDK).  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za dodjelu sportskih naknada“.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel: 069-328-408, u kancelariji br.2 Sekretarijata za društvene djelatnost( zgrada SDK) ili na e.mail:borjan.dzogaz@pljevlja.co.me u vremenu od 11-14 časova.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE.

izvor: pljevlja.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s