CG - POLITIKA CRNA GORA

Lacmanović: Državni aparat nastavlja sa grubim kršenjem međunarodnih dokumenata

Slučaj porodice Kasalica potvrda je da agresivni državni aparat oličen u Specijalnom državnom tužilaštvu i njegovom policijskom timu nastavlja sa grubim kršenjem međunarodnih dokumenata čiji smo potpisnici, kao i domaćeg pravnog okvira u obračunu sa slobodnim građanima.

Progon jednog od sindikalnih vođa u sistemu vojske i odbrane, zbog toga što je prikupljao potpise kako bi iskazali protivljenje Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, kao i učešća na vjerskim skupovima flagrantno je kršenje Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Ustava Crne Gore, Zakona o vojsci i Zakona o zabrani diskriminacije. U članu 9 predmetne Konvencije jemči se sloboda vjerskih uvjerenja i ispovijedanja vjere. Takođe, član 10 Konvencije obezbjeđuje i slobodu izražavanja mišljenja.

Ustav Crne Gore u članu 46 propisuje:“ svakome se jemči pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, kao i pravo da promijeni vjeru ili uvjerenje i slobodu da, sam ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, ispoljava vjeru ili uvjerenje molitvom, propovijedima, običajima ili obredom“. Takođe Ustav u narednom članu garantuje da svako ima pravo na slobodu izražavanja govorom, pisanom riječju, slikom ili na drugi način.

Zakon o zabrani diskriminacije u članu 17a propisuje da se diskriminacijom po osnovu vjere i uvjerenja smatra svako postupanje koje je suprotno načelu slobode vjeroispovijesti, odnosno svako nejednako postupanje, pravljenje razlike ili dovođenje u nejednak položaj lica po osnovu vjere ili ličnog uvjerenja, kao i pripadanja ili nepripadanja nekoj vjerskoj zajednici.

U konkretnoj situaciji od posebne je važnosti član 16 Zakona o vojsci, koji takođe zabranjuje diskriminaciju po osnovu vjere. Prikupljanjem potpisa za navedenu namjenu gospodin Kasalica ni na koji način nije mogao ugroziti niti jedan od interesa koji predviđaju navedeni pravni akti po kom osnovu bi mu država mogla ograničiti garantovana prava.

Radenko Lacmanović, Demokratska Crna Gora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s