PLJEVLJA PLJEVLJA - DRUŠTVO

Učenici pljevaljske Gimnazije učestvovali na konferenciji “Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma”

Фотографија корисника Gimnazija ''Tanasije Pejatović'' Pljevlja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je dana 26 . juna organizovao konferenciju „ Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma“ .
Konferencijom se htjelo ukazati na značaj osnaživanja omladinskog aktivizma i umrežavanja kako sa mladima tako i drugim društvenim akterima koji mogu doprinijeti njihovom aktivnijem angažmanu u društvu.

Na konferenciji „Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma“ obrađene su sledeće teme: omladinski aktivizam u Crnoj Gori, aktuelni položaj mladih i njihove perspektive i budućnost omladinskog aktivizma u COVID 19 i post-COVID 19 prilikama.

Konferenciju su vodili Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih , Daliborka Uljarević , izvršna direktorka CGO-a , prof. dr Biljana Maslovarić , izvršna direktorka Pedagoškog centra Crne Gore , Neđeljko Đurović , profesor u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru , kao i predstavnici srednjoškolaca i mladih , Pajo Vasović i Milica Pavlović , a koordinatorka programa bila je Željka Ćetković . Konferencija je okupila blizu 60 učesnika iz NVO koje se bave mladima, neformalnih omladinskih grupa, obrazovnih institucija i podmladaka političkih partija.

-Mladi u Crnoj Gori zaslužuju da budu uvršteni u red onih koji se pitaju , kako u oblastima od neposrednog interesa za njih , tako i u svim drugim važnim društvenim pitanjima. Uprkos željama za stručnim i ličnim usavršavanjem izvan zemlje , mladi su vezani za Crnu Goru ali moraju dobiti i više podrške , zaključeno je na konferenciji .

Predavači su iznijeli svoje stavove i objektivno gledište na aktivizam i položaj mladih u Crnoj Gori, dok se učenicima naročito svidjelo predavanje prof. dr Biljane Maslovarić .
Ona je govorila i o formiranju identiteta adolescenata i navela neke od problema sa kojima se mladi suočavaju : „ Porast kongnitivnih sposobnosti u adolescenciji i potreba da se to JA integriše u koherentnu cjelinu , produkuje i krizu identiteta koja nastaje i zbog zahtjeva društva da mladi ljudi završe školovanje, uključe se u tržište rada , nađu partnera/ku , odaberu političku filozofiju , religijsku praksu itd. Ovo vrijeme krize identiteta se dešava skoro paralelno sa socijalnom tranzicijom upravo kroz omladinsku participaciju , društveni angažman , aktivizam , rješavanje za njih važnih pitanja i donošenje odluka na lokalnom i na državnom nivou .“

Iz Gimnazije “Tanasije Pejatović” na konferenciji su prisustvovali učenici Andrea Gačević, Marko Jelovac , Ema Kulosmanonović i profesorica Adisa Malagić.

Фотографија корисника Gimnazija ''Tanasije Pejatović'' Pljevlja

“ Omladinski aktivizam je tema o kojoj se malo govori, a zaista je bitna za razvoj ličnog integriteta. Konferencija na kojoj smo prisustvovali se upravo bavila ovom temom. Panelisti su bili izvrsni, a meni najinteresantnija je bila prof. dr Biljana Maslovarić. Nadam se da će u narednom periodu biti što više ovakvih konferencija” kazala je Andrea Gačević.

“Tema konferencije je bila jako interesatna i drago mi je što sam bio dio jednog takvog skupa . Smatram da mladi zaslužuju mnogo više pažnje u Crnoj Gori ” izjavio je Marko.

“Ova konferencija za mene predstavlja zanimljivo i poučno iskustvo. Energija mladih koji su govorili dala mi je inspiraciju da se borim za razvoj omladinskog aktivizma i da sopstvenim primjerom i angažovanošću radim na podizanju svijesti svojih vršnjaka da mi treba da budemo promjene, da je budućnost u našim rukama i da je oblikujemo sada – saopštila je Ema .

Konferencija je organizovana u okviru projekta (Re)aktivator! koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, a u okviru kojeg je održana i Škola omladinskog aktivizma

izvor: facebook – gimnazija “Tanasije Pejatović”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s