CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Neradni dani 13. i 14. jul

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana Državnosti Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopštenje za javnost:
“Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07), Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula, te su neradni dani za ovaj državni praznik: ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul.
Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s