CG - DRUŠTVO CRNA GORA REGION REGION - DRUŠTVO

Pribilović učestvovala na onlajn konferenciji „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalnom vremenu“

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, govorila je na panelu u okviru dvodnevne konferencije na visokom nivou „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalnom vremenu: jačanje principa transparentnosti, integriteta i pouzdanosti“ u organizaciji Vlade Republike Albanije u okviru predsjedavanja OEBS-om, koja se održava u online formi.

Фотографија корисника Ministarstvo javne uprave Crne Gore

 „Trenutna situacija sa korona virusom otvorila je novi pogled na javnu upravu, ali i podstakla digitalizaciju, jer samo sa unapređenjem digitalizacije možemo govoriti o dobrom upravljaju, transparentnosti i integritetu“, kazala je Pribilović. „Različita istraživanja povezuju ulogu procesa digitalizacije u javnom sektoru sa procesima u borbi protiv korupcije. Naime, brojne studije slučaja pokazuju da je e-uprava učinkovit alat za smanjenje korupcije kroz promociju dobrog upravljanja i jačanja svih aktera u procesu reforme javne uprave. Konkretno, e-uprava može smanjiti koruptivno ponašanje kroz poboljšanje kvaliteta odnosa s građanima, sa jedne strane strane, odnosno efikasnijom kontrolom i kontrolom ponašanja zaposlenih, sa druge strane. Rezultati ovakvih istraživanja pokazuju u najvećoj mjeri uticaj e-uprave i pozitivne efekte na sprovođenje zakona i smanjenje birokratskog ponašanja“, istakla je Pribilović.

 Ona je kazala da digitalne tehnologije obezbjeđuju transparentnost u procesima participacije građana i privrede i uopšte veću dostupnost informacijama, imajući u vidu sve veću ulogu ICT-a u informisanju građana, te da su brojne prednosti korišćenja digitalnih rješenja u borbi protiv korupcije. Digitalizacija transformiše javnu upravu na bezbroj načina, utičući na brzinu i razmjenu.

„Kada govorimo o konkretnim primjerima razvoja i upotrebe digitalnih rješenja u borbi protiv korupcije, Crna Gora kontinuirano radi ne samo na kvalitetu pružanja digitalnih usluga, već i na unapređenju sistema koji su direktno vezani za praćenje procesa antikorupcije poput digitalizacije rada Agencije za sprječavanje korupcije kao i razvoju digitalnog procesa javnih nabavki.

Naime, procesi digitalizacije u dijelu kontrole imovinskih kartona javnih funkcionera kroz obezbjeđivanje elektronske razmjene podataka sa drugim državnim organima postoji u realnom vremenu, što je i u regionu prepoznato kao primjer dobre prakse. Sa druge strane, EK TAIEX peer-review misije Evropske komisije u najnovijem Izvještaju o sistemu javnih nabavki Crne Gore, ocijenila je da je crnogorski sistem javnih nabavki jedan od najstabilnijih sistema u regionu, što je sa sigurnošću zasluga i korišćenja informacionog sistema koji se stalno razvija i unapređuje“, istakla je Pribilović.

Фотографија корисника Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Ministaka Pribilović je kazala da u normativnom dijelu Ministarstvo javne uprave, kroz unapređenje velikog broja zakonskih rješenja doprinosi prepoznavanju digitalizacije kao važnog predslova za sveobuhvatnu borbu protiv korupcije. Set zakona iz oblasti e-uprave, poput Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu omogućava korišćenje alata za nedvosmislenu identifikaciju korisnika e-usluga, te onemogućava krivotvorenje identiteta, u slučaju da se želi “zametnuti trag” nekim koruptivnim radnjama, zaključila je Pribilović.

Cilj ove konferencije je podsticanje političkog dijaloga među državama učesnicama, kao i identifikacija i primjena antikorupcijskih pristupa koji jačaju demokratiju, vladavinu zakona, ekonomski razvoj, stabilnost i bezbednost. Relevantni predstavnici na visokom nivou iz država učesnica OEBS-a, Partneri za saradnju, Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i drugih međunarodnih organizacija, akademija i civilnog društva

Fokus diskusije na konferenciji je na upotrebi novih tehnologija, inovacijama, kao i trenutni status međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

izvor: facebook – Ministarstvo javne uprave CG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s