CG - BIZNIS CRNA GORA PLJEVLJA PLJEVLJA - BIZNIS

NVO Eko tim: Studija izvodljivosti o ekonomskoj opravdanosti i isplativosti ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja nije urađena

Studija izvodljivosti za projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja nije urađena. U pripremi za realizaciju ovog projekta nije urađena analiza koja bi na osnovu projektovanih cijena struje ali i troškova emisija CO2 pokazala da li uopšte postoji ekonomska opravdanost ovog projekta, saopštili su iz NVO Eko tim.

Na okruglom stolu “Uloga održive energetske politike i energetske tranzicije u ostvarenju većeg ekonomskog rasta”u organizaciji NVO Eko-tim od predstavnika Elektroprivrede Crne Gore i Vlade saopšteno je da  su vrijednosti CO2 kao bitnog troška u budućem poslovanju TE Pljevlja uzete u obzir i razmatrane prilikom planiranja projekta ekološke rekonstrukcije. Međutim, vrijednosti koje su korišćene u tim projekcijama vrijednosti su iz Studije izvodljivosti za izgradnju II bloka termoelektrane.

Nakon četiri godine od kada je konsultanska firma Deloitte pripremila Studiju izvodljivosti za izgradnju drugog bloka TE Pljevlja možemo da vidimo da su projektovane vrijednosti cijena energije precijenjene, a cijene emisija CO2 na EU ETS berzi potcijenjene, što je dovelo do nerealnih procjena njenog poslovanja tokom perioda 2020-2040.god. (a i dalje).

Drastične promjene cijena emiisija CO2 koje se zadnje dvije godine događaju u okviru EU ETS Sistema (Sistem trgovanja emisijskim kvotama), dramatično utiču na troškove proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva iako trenutne cijene CO2 bilježe pad na tržištu prouzrokovan širenjem virusa COVID-19 koji je uzrokovao manju tražnju za električnom energijom, manju   potrošnju što je dovelo i do manje cijene CO2.

Kretanje cijena CO2 podložno je promjenama i teško je predvidjeti kolika će cijena CO2 biti u budućnosti. Ipak, ovo ne znači da projekcije takvog tipa nijesu potrebne, već naprotiv- neophodne su kako bi osigurali bolju predvidljivost budućih kretanja i troškova koje će TE Pljevlja imati u narednim godinama. Trošak naknade za emitovanje CO2, u budućnosti svakako će biti jedan od najvećih troškova u poslovanju TE Pljevlja, uporediv sa trenutno daleko najvećim troškom, a to je obezbjeđivanje goriva, tj.uglja.

Stoga, smatraju iz NVO Eko tim, neophodno je izraditi Studiju izvodljivosti za projekat ekološke rekonstukcije bloka I, odbaciti prognoze kretanja cijena električne energije i cijena emisija CO2 navedene u Studiji izvodljivosti izgradnje Bloka II TE Pljevlja, napraviti nove projekcije operativnih troškova i dodavanjem ostalih elemenata obračuna (prevashodno ukupnih kapitalnih troškova i ostalih prihoda i troškova) dobiti proizvodnu cijenu električne energije u rekonstruisanoj TE Pljevlja. Tek na osnovu tako dobijene cijene razmatrale bi se mogućnosti i opcije daljeg rada TE Pljevlja.Neprihvatljivo je i neozbiljno ući u realizaciju ovakvog projekta bez potrebnih studija koje potvrdjuju njegovu ekonomsku i svaku drugu opravdanost, a sa druge strane tvrditi da će projekat produžiti radni vijek termoelektrane za još 30 godina, postrojenja starog skoro 40 godina bez dodatnih investicija u samo postrojenje.

izvor: pvnovine.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s