PLJEVLJA PLJEVLJA - BIZNIS PLJEVLJA - DRUŠTVO

Platforma za pravednu tranziciju podnijela Inicijativu za diversifikaciju privrednog razvoja opštine Pljevlja

Platforma za pravednu tranziciju juče je Opštini Pljevlja i Ministrastvu ekonomije podnijela Inicijtivu za diversifikaciju privrednog razvoja opštine Pljevlja.

Intenzivne promjene u sektoru uglja koje se dešavaju širom Evrope, posebno posljednjih godina kako zbog postizanja ciljeva klimatskih politika i ograničenja rasta globalne temperature, tako i zbog  finansijske neisplativosti investicija u ugalj, doprinjele su ubrzanom procesu energetske tranzicije.

Energetska tranzicija već je počela da mijenja tržište rada na načine koji stvaraju kako nove rizike tako i nove mogućnosti za radnike- nova radna mjesta, ali i u nekim slučajevima, gubitak radnih mjesta, zamjenu nekih postojećih zanimanja novim, sa potrebom za novim kompetencijama i vještinama.

Odsustvom razvojnih politika koje bi doprinjele privrednoj diversifikaciji lokalne ekonomije i podstakla ekonomski razvoj opštine Pljevlja stvorena je ekonomska zavisnost lokalne privrede o sektoru uglja čiji je razvoj baziran na radu Rudnika uglja i Termoelektrane Pljevlja.

Odsustvo razvojnih politika istovremeno je prouzrokovalo i ekonomsku stagnaciju grada praćenu brojnim ekološkim, zdravstvenim i demografskim problemima.

Ova Inicijativa ima za cilj da ukaže na potrebu pravedne tranzicije u smislu diversifikacije ekonomskog razvoja opštine Pljevlja koja će obezbijediti održivi razvoj određenih sektora privredne proizvodnje koji imaju potencijal za razvoj a koji će pružiti mogućnost zaposlenja velikom broju ljudi iz  sektora uglja onda kada dođe do definitivnog gašenja ovog sektora.

Inicijativa takođe ima za cilj da pomogne kreatorima politika u kreiranju vizije o tome šta mogu biti alternativne ekonomske vrijednosti,i identifikuje postojeće potencijale ovog grada u koje treba ulagati i razvijati ih. Ulaganje u druge ekonomske djelatnosti neophodno je bez obzira na budući tempo smanjenja zaposlenih u sektoru uglja i bez obzira na godinu kada će doći do potpunog nestajanja sektora uglja.

Vizija pravedne tranzicije se mora prepoznati i definisati na lokalnom nivou a kroz različite Vladine politke podržati. Ona se prvenstveno odnosi na lokalne zajednice ali se odražava i važna je za nacionalnu ekonomsku, socijalnu, demografsku politiku.

U tom smislu Platforma za pravednu tranziciju ukazuje na potrebu neophodne ekonomske diversifikacije Pljevalja koja će omogućiti razvoj održivih grana ekonomije i daje smjernice i preporuke za razvoj određenih sektora privredne proizvodnje.

Napominjemo, za uspješno realizovanje bilo koje od predloženih mjera neophodno je obezbijediti potrebne preduslove, prvenstveno u smislu infrastrukture. Putna infrastruktura je jedna od ključnih pretpostavki za razvoj ruralnih područja, jer pospješuje bolju povezanost sa krajnjim kupcem, lakši plasman proizvoda, a samim tim i obezbjeđivanje dodatnih prilika za sticanje prihoda. To je takođe i jedan od važnijih preduslova za razvoj ruralnog turizma.

Pored toga, u većini sela postoji problem sa vodovodnom mrežom, struja nije dovedena u sva sela, a ne postoji ni razvijena telekomunikaciona mreža i mogućnost korišćenja interneta.

Udaljenost prehrambenih prodavnica i osnovnih i srednjih škola, banaka, udaljenost autobuske stanice, pošte takođe je prisutno kao problem i ograničavajući faktor u realizaciji bilo koje od predloženih djelatnosti za dalji razvoj.

Zbog svega navedenog, za očekivati je da će dodatno doći do daljeg ekonomskog slabljenja i depopulacije udaljenijih ruralnih područja, ukoliko nacionalne politike ne obezbijede povoljnije uslove za život i povoljniji ekonomski ambijent u ovim oblastima.

izvor: PV Informer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s