CG - BIZNIS CRNA GORA PLJEVLJA PLJEVLJA - BIZNIS

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja prihvaćen od strane Vlade CG

Vlada Crne Gore  je usvojila Informaciju o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja. Vlada je prihvatila i Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja.

Ugovorom je predviđeno da izvođač radova  za potrebe Investitora, bez naknade, angažovanjem svog  ljudstva, mehanizacije, opreme i drugih potrebnih sredstava, izvrši  rekonstrukciju, nasipanje i valjanje  oko 90 km puteva na teritoriji opštine. Vlada je dala saglasnost  na  Predlog ugovora koji predviđa da Opština Pljevlja, kao investitor, obezbjeđuje  potrebne količine goriva i maziva za angažovanu mehanizaciju i opremu, hranu za vojnike, a finansiraće i troškove za vrijeme rada na terenu za angažovane pripadnike Vojske. Opština Pljevlja ima obavezu  da do početka izvođenja radova riješi sve imovinsko-pravne odnose na dionicama puteva koji su planirani za rad. U Ugovoru je navedeno  ’’  Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vrši praktičnu obuku pripadnika inžinjerijske jedinice Vojske Crne Gore i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke, pruža pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore;

Investitor kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unapređuje postojeću lokalnu saobraćajnu infrastrukturu (renoviranje  postojećih i izgradnjom novih puteva);

Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a Izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem  obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.’’

izvor: tvpljevlja.me

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s