CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Akcija za ljudska prava o nedostacima Predloga zakona o medijima

Sjednici Odbora nisu prisustvovali zbog zakašnjelog poziva

Akcija za ljudska prava (HRA) je danas obavijestila Odbor za politički sistem, upravu i pravosuđe Skupštine Crne Gore o amandmanima HRA na postojeće predloge zakona o medijima i nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore koji se nalaze u skupštinskoj proceduri. Amandmani koje smo predložili još u februaru 2019.godine na žalost nijesu prihvaćeni u toku izrade predloga dva zakona.

HRA nije prisustvovala sjednici Odbora. U pismu predsjednici Odbora gospođi Marti Šćepanović, protestovali smo zbog toga što je Odbor drugi put poziv za učešće na sjednici uputio samo dan uoči održavanja sjednice.

Ukazali smo na sljedeće nedostatke  Predloga zakona o medijima:

  • nije definisana dužna novinarska pažnja,
  • nije precizno definisana zaštita novinarskih izvora u skladu sa standardima Savjeta Evrope;
  • u vezi regulisanja odgovornosti portala za komentare nije obezbjeđeno da se uzme u obzir da li je komentar dat anonimno ili ne;
  • isključivanje odgovornosti novinara za štetu nije predviđeno sasvim u skladu sa standardima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava (ne vodi se računa da li je sadržaj neistinit samo u nebitnim elementima, niti o kakvom sadržaju iz privatnog života se radi);
  • neopravdano se potpuno odustalo od zaštite prava na privatnost (nije propisano kako se objavljuje lični zapis lika, glasa, kada uz pristanak, kada bez pristanka, šta u slučaju smrti lica o čijem se zapisu radi), iako je nacrt radne grupe sadržao čak tri odredbe o tome;
  • pravo na ispravku i odgovor nije precizno definisano (u odnosuna zaštitu umrle osobe, i nije definisano za učesnika pravnog lica koji nije i njegov zastupnik);
  • nije propisana djelotvorna zaštita od ponovnog objavljivanja iste štetne informacije privremenom mjerom, niti je sudu omogućeno da zaprijeti mediju da će u slučaju ponovnog objavljivanja, protivno odluci suda, platiti dodatnu kaznu.

U pogledu Predloga zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, kritikovali smo rješenja kojima je:

  • Savjetu RTCG oduzeta nadležnost da vrši nadzor nad primjenom programa već je ta nadležnost prenijeta na tzv. ”nezavisnog regulatora za oblast elektronskih medija”, koji će kontrolisati Vlada, pri čemu smo ukazali da članove Savjeta Agencije za elektronske medije, jedinog regulatora u oblasti elektronskih medija, kao i direktora Agencije, imenuje Vlada na osnovu Zakona o državnoj upravi. Ovakav način imenovanja Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije nije u skladu sa Direktivom EU o audiovizuelnim medijskim uslugama kao ni sa Preporukom br. R (2000) 23 Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o nezavisnosti i funkcijama regulatornih organa u oblasti radio-difuzije;
  • izbor članova i članica Savjeta RTCG regulisan tako da Skupština Crne Gore glasa za listu kandidata i kandidatkinja, umjesto za pojedine osobe, što nema opravdanja, jer se osobe za članstvo kandiduju samostalno, u ličnom kapacitetu, a ne na političkoj listi koja bi dozvoljavala da se o njoj glasa kao o kolektivitetu. Na ovakav način se i Savjet RTCG izlaže ozbiljnom riziku da njegov sastav ne bude blagovremeno izabran;
  • propušteno da se propiše obaveza hitnog vođenja postupka o zahtjevima za zaštitu prava kandidatkinje/kandidata za članstvo u Savjetu RTCG, odnosno članice/člana Savjeta RTCG koji su razriješeni funkcije i da se konačno odluči u tim postupcima prije nego što izbor i razriješenje stupe na snagu.

Apelovali smo da se usvoji amandman poslanika Neđeljka Rudovića kojim bi se u definisala dužna novinarska pažnja, s obzirom na to da na taj termin Predlog zakona o medijima na nekoliko mjesta upućuje, ali ga ne definiše.

HRA – AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s