CG - DRUŠTVO CG - POLITIKA CRNA GORA

Marković sa koordinatorkom Mekluni: UN podržavaju napredak Crne Gore

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković primio je u oproštajnu posjetu rezidentnu koordinarku Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori Fionu Mekluni i zahvalio joj na doprinosu jačanju ukupnih kapaciteta naše države i socijalne kohezije.
„UN je u kontinuitetu davao punu podršku Crnoj Gori, njenoj demokratizaciji i jačanju institucija kroz ostvarivanje ciljeva sačinjenih u Integrisanom programu 2017-2021. godina. U implementaciji ovog programa učestvovalo je pet rezidentnih i sedam nerezidentnih agencija UN“, kazao je premijer Marković konstatujući lični doprinos Mekluni u jačanju saradnje i ostvarivanju rezultata.

Marković i Mekluni, foto: Vlada CG


Premijer Marković je zahvalio cijelom sistemu Ujedinjenih nacija na efikasnoj i pravovremenoj pomoći u borbi protiv koronavirusa. Aktivnosti UN, sprovedene zajedno sa EU, pomogle su Crnoj Gori da dobije značajnu zdravstvenu opremu i da adekvatno odgovori na izazove.
„Naš zdravstveni sistem je, i u drugom talasu koronavirusa, vitalan i spreman da se izbori sa posljedicama epidemije“, kazao je premijer Marković.
On je ukazao da je Crna Gora postigla ogroman napredak od obnove nezavisnosti, postajući punopravna članica NATO-a i ostvarivši značajan napredak na putu ka EU. Obaveze iz pregovora za EU u oblasti zaštite životne sredine kompatibilna su sa ciljevima iz UN Agende 2030 što će omogućiti Crnoj Gori ubrzan napredak u ovoj oblasti.
“Crna Gora je veoma aktivna članica sistema Ujedinjenih nacija”, kazala je Mekluni i zahvalila predsjedniku Vlade na konstruktivnom doprinosu zemlje u promovisanju temeljnih vrijednosti ove organizacije.

foto: Vlada CG


Mekluni je posebno istakla efikasan odgovor Crne Gore na COVID-19 u pravcu zaštite zdravlja građana, očuvanja ekonomske baze kao i stvaranje uslova za brz oporavak.
“Veoma sam ponosna na saradnju sistema UN sa Vladom Crne Gore u odgovoru na pandemiju. U vrijeme kada se država suočava sa nezapamćenom krizom, tim Ujedinjenih nacija u zemlji u kratkom roku je mobilisao svoje resurse i preusmjerio svoje kapacitete na pružanje podrške zemlji u odgovoru na pandemiju. Crna Gora može računati na nastavak podrške sistema UN zasnovane na Planu za hitni socioekonomski odgovor na posljedice pandemije koji obuhvata pet prioritetnih oblasti saradnje: zdravstvo, socijalnu zaštitu, očuvanje ekonomije, oporavak makroekonomskog okvira i jačanje otpornosti lokalnih zajednica”, kazala je Mekluni, ističući da su ranjive grupe u fokusu podrške UN u suočavanju sa posljedicama pandemije.
Rezidentna koordinatorka UN poželjela je predsjedniku Vlade uspješan nastavak sprovođenja evropske agende i iskazala očekivanje za daljim intenziviranjem aktivnosti na realizaciji Agende 2030, uz nadu da će na tom putu Crna Gora nastaviti rad na jačanju održivog razvoja i zaštiti ljudskih prava.

izvor: gov.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s