CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Ministarstvo sporta i mladih radi na unapređenju rada omladinskih servisa

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je 27. maja Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, potrebnih za funkcionisanje omladinskih servisa u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Mojkovcu, Petnjici, Plavu i Šavniku.

Na Javni poziv odazvalo se čak preko 70 kandidata zainteresovanih da postanu dio kreativnog tima omladinskih servisa, Jasan cilj jeste da, pored toga što predstavljaju lokalna mjesta u kojima se mladi mogu obratiti za podršku i iskazati svoje potrebe, omladinski servisi značajno doprinose razmjeni iskustava, informacija, znanja i mogućnosti koje će mladima Crne Gore biti od velikog značaja.

Odabrani administratori imaju jasan zadatak da budu na raspolaganju mladima iz njihovih lokalnih zajednica i da na najbolji mogući način sprovode politike Vlade i Ministarstva usmjerenih na omladinsku politiku. Kako se na Javnom pozivu nisu ispunili formalno-pravni uslovi za obavljanje te funkcije u određenim gradovima, za te gradove biće ponovo raspisan Javni poziv koji će biti objavljen na oficijalnom sajtu Ministarstva sporta i mladih.

“Pružanje platforme omladini jedan je od podsticajnih koraka koji na najtransparentniji način prikazuje usmjerenost Vladinih politika ka dodatnoj inkluziji mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske tematike na državnom i lokalnom nivou. Na ovaj način podstičemo crnogorsku mladost da budućnost još jasnije vidi u svojoj državi, a ne na stranom tlu. Neosporan evropski put kojim Crna Gora korača ne isključuje, naprotiv stimuliše mobilnost mladih sa ciljem razvijanja što svestranije, kreativnijie omladine”- kazao je Janović.

Uspostavljanje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, stvaranje i unapređenje uslova za rad omladinskih servisa, edukacija mladih o mehanizmima njihovog uključivanja u aktivne mjere zapošljavanja, podsticanje uključivanja mladih u kreiranje kulturnih sadržaja, podsticanje uključivanja mladih u neformalno obrazovanje, promocija zdravih stilova života i volonterizma kod mladih kao i podsticanje drugih oblasti od značaja za razvoj mladih, samo su neki od ciljeva Programa ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike, donešenog na predlog Ministarstva, u okviru Zakona o mladima iz 2019. godine.

Ministarstvo sporta i mladih, kao pouzdan partner mladima, u proteklom periodu je intenzivno radilo na još boljem stvaranju uslova da u kontinuitetu unaprjeđuju status i položaj mladih, te je u 2019. godini završeno čak šest omladinskih servisa u Nikšiću, Danilovgradu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu i Šavniku za koje je Ministarstvo opredijelilo oko 142.000 eura. U 2020. godini su završeni omladinski servisi u Podgorici i na Cetinju, a još tri servisa u Baru, Kotoru i Pljevljima će biti kompletirani u narednih mjesec dana. Ministarstvo je za ovih pet omladinskih servisa izdvojilo čak 95.000 eura. Omladinski servisi biće dostupni za oko 90.000 mladih u 11 opština širom Crne Gore.

Dakle, aktivnosti koje transparentno pokazuju rad i založenost Ministarstva da u kontinuitetu unapređuje kvalietet života mladih u Crnoj Gori jesu, pored navedenog novog Zakon o mladima i Program ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike, Evropska omladinska kartica, promocija i unapređenje saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou – RYCO kancelarija, Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima, omladinski servisi, kampanja “Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu”, kao i promocija školskog i dječijeg sporta.

izvor: facebook – Ministarstvo sporta i mladih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s