CG - DRUŠTVO

Novinari će morati da otkriju izvor informacija zarad nacionalne bezbjednosti – Predlog Zakona o medijima

Novinari će, ukoliko se usvoji amandman Vlade na Predlog zakona o mediji, biti dužan da na zahtjev državnog tužioca otkrije izvor informacija kada je to neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zdravlja.

ilustracija


Ovaj zakon će danas razmatrati Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Odbor će, pored ovog, razmatrati joše devet amandmana Vlade na ovaj zakon.

U obrazloženju se navodi da da je institut zaštite izvora informisanja usaglašen sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, preporukama Savjeta Evrope i prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Ističe se da je u dijalogu sa medijskom zajednicom i civilnim sektorom usaglašeno da se briše osnov “otkrivanje krivičnih djela zaprijećenih kaznom zatvora od pet godina ili više”.

– Time se sužavaju osnovi izuzetaka na zaštiti interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zaštite zdravlja – kaže se u obrazloženju Vladinog amandmana.

izvor: pobjeda.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s