CG - DRUŠTVO CRNA GORA

Hrapović nezakonito podijelio 910 hiljada eura

Ministar zdravlja Kenan Hrapović(SD) kao stvarno nenadležni organ šest puta, u toku 2018,2019. i 2020. godine, donio je odluke kojima je nezakonito podijelio 910.025 eura, o čemu svjedoče presude Upravnog suda Crne Gore, piše Dan.

Ministar se “pokazao“ u raspodjelama finansijskih sredstava namijenjenih nevladinim organizacijama, na način što je prigrabivši za sebe više prava nego što mu to po zakonu pripada, zloupotrebljavajući svoja službena ovlašćenja i dužnosti, kao stvarno nenadležni organ, šest puta tokom pomenute tri godine donio odluke kojima je nezakonito podijelio 910.025 eura, od čega 340.360,72 eura predstavlja iznos prekoračenja dozvoljenog limita koji propisuje Zakon o nevladinim organizacijama (NVO).

Sve te odluke iz 2018. i 2019. godine poništene su presudama Upravnog suda – sedam presuda je iz 2018. i jedna iz 2019, i sve ih je moguće naći na interet sajtu suda.

Poslednja presuda donijeta je u julu ove godine, zavedena pod brojem U.br.6149/19, a njom se poništava raspodjela iz decembra 2019. godine, u iznosu od 308.000. Pritom je odluka iz 2020. na ocjeni zakonitosti pred istim sudom.

Hrapović poodavno zaokuplja pažnju crnogorske javnosti, između ostalog, i zato što njegov životni stil kao i njegove porodice prevazilazi njihove prijavljene novčane prihode.

Odluke koje donese stvarno nenadležni organ ne proizvode pravno dejstvo, jer se smatra kao da nijesu ni donijete.

U navedenom periodu Hrapović je kao stvarno nenadležni organ donosio odluke kojima je podijelio sredstva u iznosu 910.025 eura za samo 21 mjesec (od 13. septembra 2018. do 22. juna 2020. godine), iako su to sredstva čija raspodjela je planirana za tri kalendarske godine.

Upitani zašto je odluke o dodjeli sredstava potpisivao ministar Hrapović, iako je, shodno Zakonu o NVO, on stvarno nenadležan da donosi takve odluke, iz Ministarstva zdravlja su rekli da je odluku potpisao ministar kao rukovodilac državnog organa, potpisnik sporazuma sa Globalnim fondom u ime Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore, i kao najodgovorniji u vođenju ovog državnog organa, a s obzirom na to da je javni konkurs raspisan u skladu sa Sporazumom i Strategijom za HIV/AIDS.

“Kompletan postupak raspodjele sredstava od Ministarstva zdravlja se vodio na javan i transparentan način. Postupajući organ je cijenio navode iz presude Upravnog suda Crne Gore U. br. 91/19 od 11. septembra 2019. u kojoj se navodi da prethodnu odluku Ministarstva zdravlja broj 51771/2018 od 24. decembra 2018. godine donio stvarno nenadležni organ. Shodno navedenom ispravljena je opisana bitna povreda na način što je u ponovnom postupku odluku donijela Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, a ne ministar zdravlja”, istakli su iz ministarstva.

U dvije raspodjele iz 2018. godine, za oblast „Održavanje niske prevalencije HIV u Crnoj Gori“, podijeljen je iznos od 218.968,71 euro, od čega je NVO Juventas, za pet projekata, dobila 90.520 eura, ili 41,33 odsto od ukupno podijeljenih 218.968,71 euro. Uz to, NVO Cazas, za pet projekata, dobila je 86.824 eura ili 39,65 odsto od ukupno podijeljenog pomenutog iznosa.

Ove dvije NVO su kao privilegovane dobile 177.344 eura, ili 80,99 odsto od ukupnog iznosa koji se dijelio u ove dvije raspodjele, od čega 89.757,21 eura ili 40,99 odsto više od zakonom propisanog maksimuma, što predstavlja grubo kršenje, odnosno izigravanje odredbe člana 32ž Zakona o NVO kojom je propisano da NVO koja na konkurs prijavi više projekata, može dobiti sredstva samo za jedan projekat i to do 20 odsto od ukupnog iznosa koji se dijeli u toj raspodjeli.

Osim brojnih nezakonitosti, ove raspodjele prate i apsurdne situacije, a jedna od njih je i donošenje nove odluke 15. aprila 2018. tj. mjesec i 20 dana prije javnog konkursa od 11. juna 2018. po kome je sproveden postupak osporene raspodjele, koju je donioNikola Antović, predsjednik komisije.

U jednoj od dvije sprovedene raspodjele iz 2019. godine podijeljen je iznos od 308.096,92 eura na način što je ministar Hrapović, ponovo kao stvarno nenadležni organ, donio odluku, na osnovu koje je NVO Juventas za tri projekta dobila iznos od 115.807 eura, ili 37,58 odsto od ukupnog iznosa koji se dijelio.

NVO Cazas je za tri projekta dobila iznos od 112.360,29 eura, odnosno 36,46 odsto. Samo ove dvije NVO dobile su iznos od 228.167,29 eura ili 74,05 odsto od ukupno dijeljenog iznosa, od čega 104.928,51 eura ili 34,05 odsto više od zakonom propisanog maksimuma. I ova odluka je poništena presudom Upravnog suda.

U raspodjeli za 2020. godinu ministar Hrapović je ponovo, šesti put, kao stvarno nenadležni organ donio odluku, na osnovu koje je podijelio 295.376 eura na način što je NVO Cazas za jedan projekat dobila 111.712 eura ili 37,82 odsto od ukupno dijeljenog iznosa. Pritom je NVO Juventas, za tri projekta, dobila 152.114 eura ili 51,49 odsto.

Ove dvije NVO su dobile iznos od 263.826 eura ili 89,31 odsto, od čega iznos od 145.675 eura, tj. 49,3 odsto predstavlja prekoračenje maksimuma propisanog Zakonom o NVO.

Važno je reći da su u raspodjelama iz 2019. i 2020. godine dijeljena sredstva iz donacije Global fonda, sa kojim su u ime Ministarstva zdravlja potpisali Okvirni ugovor Hrapović i Nikola Antović, predsjednik Komisije za raspodjelu. Okvirni ugovor ni u jednoj svojoj odredbi ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih propisa u raspodjeli sredstava, namijenjenih za podršku projektima/programima za navedenu oblast.

Za ove raspodjele važno je napomenuti i to da se kao dobitnice sredstava javljaju i NVO Crnogorska fondacija za HIV, čiji osnivač i lice ovlašćeno za zastupanje drAleksandra Marjanovićje član Komisije za raspodjelu (te stoga u sukobu interesa), a istovremeno i član Nacionalne komisije za HIV/ AIDS od njenog osnivanja, kao i stalno zaposleno lice u Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Takođe, i NVO Centar kreativnih vještina, čiji je osnivač i ovlašćeno lice Slobodan Tomašević, član Komisije za raspodjelu iz 2019. godine.

Takođe, privlači pažnju i činjenica da je jedan od nezavisnih procjenjivača za 2018. i 2019. godinu bio Vladan Golubović, jedan od osnivača NVO Cazas, ali i sekretar Sekretarijata Nacionalnog koordinacionog tijela za HIV, a ti razlozi ga zbog pristrasnosti isključuju iz postupka u kome se vrši procjena prijavljenih projekata.

Ministar Hrapović je odlukama, kao stvarno nenadležni organ, okončao i dvije raspodjele iz oblasti „Prevencije zloupotrebe droga“, kojima je podijelio 87.584,50 eura, koje su sprovedene sa identičnim propustima kao i raspodjele iz oblasti prevencije HIV, ali zbog znatno manjih iznosa koji su dijeljeni nijesu u tolikoj mjeri bole oči.

Uz to, raspodjele i u ovoj oblasti pored brojnih nezakonitosti karakterišu i apsurdne situacije, kao, na primjer, navodi iz objašnjenja predsjednika komisijeMira Kneževića, dostavljenogUpravnom sudu, od 11. februara 2020. godine, da je 23. decembra 2018. Komisija za raspodjelu raspisala javni konkurs od 16. novembra 2018. godine. Pritom se postavlja pitanje kako je moguće da javni konkurs bude objavljen 16. novembra 2018. godine, ako je odluka o raspisivanju donijeta 23. decembra 2018, to jest mjesec i sedam dana nakon raspisivanja istog konkursa za raspodjelu sredstava NVO, u oblasti „Prevencije zloupotrebe droga“.

Stiče se utisak da se, u svim raspodjelama, sprovedenim tokom 2018,2019. i 2020. godine, kao grupa povezanih lica javljaju ministar Hrapović, predsjednik Komisije za oblast prevencije HIV Nikola Antović i predsjednik Komisije za prevenciju zloupotrebe droga Miro Knežević, kao i NVO Cazas i Juventas, zaključuje Dan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s