CG - POLITIKA CRNA GORA

“Mir je naša nacija”: Stvaraoci da budu na prvom mjestu a Crna Gora zemlja kulture

Saopštenje za javnost Koalicije “Mir je naša nacija”

Više od hiljadu stvaralaca svih profila, podržalo je naše nastojanje da demontiramo bezakonje, nesposobnost i partijsko podaništvo Ministarstva kulture. Pokazali smo i dokazali kako hibridna autokratija otima novac od siromašnih umjetnika i poklanja ga agitatorima i donatorima DPS-a, razotkrili smo i “pravila selekcije” na osnovu kojih recimo jedan DPS-hotel dobija više budžetskog novca namijenhenog kulturi nego najstarija tradicionalna književna manifestacija. Zato smo dužni sad da našim muzičarima, slikarima, vajarima, književnicima, pozorišnim i filmskim stvaraocima, saopštimo šta to garantuje koalicija “Mir je naša nacija”, nakon što partijsku huntu zamijeni demokratija.

Stvaraoci na prvom mjestu! To je suština našeg programa. Isto kao što će privredni proizvođači biti ispred mahinatora i lobija, tako će i oni koji stvaraju nove vrijednosti u umjetnosti i kulturi uopšte, izaći iz sjenke partijskih podanika i parazita koji žive na državnim jaslama, a ne stvaraju ništa što bi Crnu Goru uzdiglo na nivo koji joj pripada.

Naši umjetnici su danas bukvalno na ivici egzistencije. Zamislite jednog kompozitora ili kantautora koji godinama, svakodnevno stvara, koji daje sve od sebe da, sam ili sa bendom, objavi singl ili album. Zamislite likovnog umjetnika koji godinama predano radi da bi izložio svoje slike ili skulpture. Zamislite pisca koji godinama piše nadajući se da će njegova knjiga naći makar ono mjesto u državi koje imaju njihove kolege u regionu. Umjesto da se njihova djela otkupljuju i da im se omogući angažman u državnim i lokalnim institucijama kulture, oni uzalud čekaju za najnižu produkciju da bi makar najužem krugu prijatelja mogli da poklone svoje djelo.

Vrijeme je da se ministarstvo kulture, koje je već decenijama partijski servis, transformiše u servis stvaralaca. Zato ćemo formirati Ministarstvo kulture koje će:
-umjesto podaničkih, formirati stručne komisije sa raspodjelu;
-kompletan novac raspodjeljivati stvaraocima iz Crne Gore, za konkretne projekte;
-objavljivati koji su projekti dobili podršku, ali uz valjano obrazloženje;
-objavljivati koji projekti nijesu dobili podršku, takođe uz obrazloženje;
-ministarstvo koje će garantovati da se osnovni tiraži i reprezentativna djela otkupljuju za galerije, biblioteke i druge javne i obrazovne ustanove;
-izdavačima i producentima omogućiti da djela koja su zaslužila podršku budu otkupljena, da bi sredstva završila u rukama onih koji su ta djela stvarali;
-stvoriti platformu preko koje će naši umjetnici biti jednako vidljivi kao i njihove kolege iz susjedstva;
-nagrade neće dodjeljivati po partijskim, već po estetskim kriterijumima.  

Osim toga, neophodno je da se propišu olakšice za dobrotvore u sferi kulture, kao i da se iz profita državnih i drugih kompanija koje imaju monopolska prava, izdvaja unaprijed utvrđeni iznos za sufinansiranje projekata u oblasti kulture.

Takođe, novom sistematizacijom radnih mjesta, kao i savremenim oblicima organizovanja, očistićemo institucije kulture od partijskih parazita, onih koji nemaju odgovarajuće zvanje i znanje, i angažovati obrazovane i sposobne, isključivo po kriterijumu znanja, kako u oblasti stvaralaštva tako i u menadžmentu, a kompetentni saradnici će biti i ugovorno angažovani po projektima. Tako ćemo izvući iz pepela centre za kulturu, biblioteke, muzeje i galerije i druge javne ustanove koje odavno služe kao rezervati za zbrinjavanje partijskih podanika.

Nakon izbora, Crna Gora će imati pozorišta koja proizvode predstave, galerije koje su domovi slikara, biblioteke koje su matične kuće pisaca, a scene koje su druga kuća kantautora i bendova. Ako nemamo kulturu, šta ćemo onda da branimo, odgovorio je Čerčil kad su mu predložili da smanji budžet za kulturu tokom Drugog svjetskog rata. A mi vas pitamo, šta bi mi danas imali da branimo: ostrašćene partijske pljuvače koji su uspjeli da srozaju čak i Njegoševu nagradu; pozorišta bez reditelja i glumaca; ili novoustanovljene “kulturne institucije” poput DPS hotela, motela i festivala, kojima se daje novac beskrupulozno otet od onih kojima pripada, od stvaralaca koji svoj znoj liju i ulažu sebe da donesu na svijet nešto novo i autentično, nešto dragocjeno i nezamjenljivo, kao što je umjetničko djelo.
Zato, garantujemo da će nakon izbora stvaraoci biti na prvom mjestu, jer samo to garantuje da će Crna Gora biti, ono što je nekad bila – zemlja kulture!

Koalicija “Mir je naša nacija”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s