CG - BIZNIS CRNA GORA

CBCG odgovorila na pismo poslanice Demokrata: Nemamo pravo da objavljujemo podatke o poslovanju IRF-a, niti da im to nalažemo

Centralna banka Crne Gore je po Zakonu o Investiciono-razvojnom fondu (IRF) nadležna za kontrolu poslovanja IRF i to samo u dijelu usklađenosti sa propisima koje donosi CBCG, a što se odnosi na upravljanje rizicima i adekvatnost kapitala, saopšteno je iz CBCG povodom otvorenog pisma poslanice Demokrata Zdenke Popović, koja je pozvala CBCG i njenog guvernera, Radoja Žugića, da nalože IRF-u da na internet stranici objavi podatke o svim odborenim plasmanima od početka godine do sada.

povezano: https://publikum.me/2020/08/11/popovic-uputila-otvoreno-pismo-savjetu-i-guverneru-cbcg-irf-krije-podatke-o-plasmanu-170-miliona-eura/

“U tom smislu CBCG nema ovlašćenje da IRF-u izdaje naloge ili mjere, osim u dijelu upravljanja rizicima ili adekvatnosti kapitala. U tom smislu CBCG nema pravo da objavljuje podatke o poslovanju IRF-a, niti da takvo nesto nalaže IRF-u”, ističu iz CBCG.

Napominju da u smislu člana 86 Zakona o bankama, Centralna banka može da pribavlja od banaka samo podatke koji su joj potrebni za ostvarivanje kontrolne funkcije, uključujući i podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu i te podatke može koristiti samo u svrhu za koju su dobijeni i ne smije ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

“Pored zakona, a uvažavajući sadržinu zahtjeva poslanice Popović, značajno je ukazati i na odredbe iz Odluke o kreditnom registru (“Službeni list Crne Gore”, br. 39/18 i 18/19) kao podzakonskom aktu kojim se uređuju vrste podataka i informacija koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe vođenja Kreditnog registra, način i rokovi za dostavljanje tih podataka i uslovi i način korišćenja podataka iz Kreditnog registra.”

Preciznije, dodaju iz CBCG, važno je u vezi sa navedenim citirati član 11 Odluke kojim je propisano da se podaci iz Kreditnog registra mogu, između ostalog, učiniti dostupnim licima o čijim zaduženjima se vode podaci u Kreditnom registru, uključujući i lica koja su jemci/žiranti/sudužnici po zaduženjima.

“Imajući u vidu navedeno, a uvažavajući predmet obraćanja poslanice Popović, Centralna banka nije u mogućnosti da postupi po zahtjevu, jer ne poslanici ne spadaju u kategoriju subjekata koji su takstativno pobrojani u članu 85 stav 2 Zakona o bankama, a kojima se mogu učiniti dostupnim podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu, kao ni u kategoriju korisnika podatka iz kreditnog zaduženja u smislu člana 11 pomenute Odluke. Stoga, CBCG ne predstavlja adresu za traženje ovih podataka, već se se poslanica Popović, na osnovu navedenog, može direktno obratiti IRF-u sa istim zahtjevom”, zaključuju iz Centralne banke Crne Gore.

izvor: vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s