CG - BIZNIS CRNA GORA

Fidelity današnju izjavu premijera Markovića u Budvi ocijenio kao “fake tourism news”

– Predsjednik Vlade Duško Marković boravio je danas u radnoj posjeti Budvi gdje se sastao sa novim rukovodstvom Opštine. Na sastanku je konstatovano da je ova opština propustila u protekle četiri godine sve šanse za napredak i privlačenje stranih investicija, koje su iskoristile čak i opštine sa najmanjim prihodima i resursima, ali da će uz stratešku odluku nove lokalne vlasti da dugoročno konsoliduje javne finansije i uz podršku Vlade, kakvu su imale i iskoristile mnoge opštine, Budva ponovo zauzeti mjesto prijestonice crnogorskog turizma i generatora lokalne i nacionalne ekonomije, navedeno je na sajtu Vlade Crne Gore.
Predsjednik Opštine Budva Nikola Divanović, predsjednica Skupštine opštine Anđela Ivanović i potpredsjednici Opštine Petar Ivković i Vladimir Bulatović upoznali su predsjednika Vlade sa situacijom u opštini nakon promjene lokalne vlasti, izazovima s kojima se nova vlast suočila i sa planovima i vizijom prevladavanja izazovâ i daljeg razvoja.
„U Budvi nije bilo novih investicija u protekle četiri godine. A to znači da nije bilo novih radnih mjesta. Dovoljno je samo ovo da Vam kažem. Dakle, nije bilo vizije, pa nije bilo ni šanse“ – kazao je na sastanku Divanović, a prenio sajt Vlade.

foto: Vlada CG


Na sajtu Vlade Crne Gore stoji i da je “rukovodstvo Budve je ocijenilo da pored naslijeđene blokade računa najveći izazov predstavlja veliki broj lica zaposlenih u lokalnoj upravi tokom mandata prethodne vlasti”.
„Kada je prethodna koalicija preuzela vlast bilo je 324 zaposlenih, od kojih je 50 odmah uzelo otpremnine. Trebalo je sad da zateknemo 274 radnika. Prethodna vlast je zaposlila 177 od toga 131 na ugovore o djelu i privremeno-povremenim poslovima, a 46 na neodređeno. Prilikom tih zapošljavanja su skrivani ugovori o djelu i prikazivani su samo zaposleni preko rješenja“ – rečeno je na sastanku. Lokalno rukovodstvo Budve je upoznalo Premijera i sa odlukama da neposredno po preuzimanju dužnosti ukine ili smanji više taksi i ostalih davanja kao i da ograniči upotrebu službenih vozila. „Već u prvom mjesecu smo potrošili za tonu manje goriva nego što je bilo potrošeno u tom mjesecu prošle godine“ – rečeno je na sastanku, prenosi Vladin sajt.

“Budva je propustila u protekle četiri godine sve šanse za napredak i privlačenje stranih investicija, koje su iskoristile čak i opštine sa najmanjim prihodima i resursima, ali će uz stratešku odluku nove lokalne vlasti da dugoročno konsoliduje javne finansije i uz podršku Vlade, Budva će ponovo zauzeti mjesto prijestonice crnogorskog turizma i generatora lokalne i nacionalne ekonomije”, glasila je izjava premijera Markovića tokom današnje posjete Budvi.

Na izrečene stavove sa današnjeg sastanka predsjednika Vlade Crne Gore i novog opštinskog rukovodstva iz Budve osvrnuli su se iz konsultantske kompanije “Fidelity”.

Iz Fidelity-a tvrde da su provjerili podatke: u opštini Budva su u sektoru “hoteli i sličan smještaj” od 2016. do 2020. godine registrovane čak 164 nove kompanije. – Ti ljudi ne investiraju klikere, nego milione, naglašavaju oni.

Dodatno, prema zvaničnim podacima Monstata, broj turista u Budvi se u istom periodu povećao te se čudimo priči o tome da je Budva izgubila status prijestonice turizma.

Ovo po Fidelity-u znači da izjava sa današnjeg sastanka jednostavno nije tačna te da je danas izrečena neka vrsta “FAKE TOURISM NEWS”.

Iz Fidelity-a zaključuju da je vrlo prosto demantovati premijera činjenicama, kao i da “nije lijepo davati izjave sa te visoke pozicije koje baš nisu tačne”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s