CG - DRUŠTVO CG - POLITIKA CRNA GORA

Dr Anđela Bečić: Zdravstvenom sistemu se mora posvetiti više pažnje, on je ogledalo jednog društva

– Kao odbornica Demokrata u lokalnom parlamentu, krajem 2018. godine sam podnijela Predlog da se u Plan uređenja prostora i investicija za 2019. godinu uvrsti renoviranje Doma zdravlja Budva, tačnije pedijatrije, što je naišlo na pozitivan odgovor i projekat je realizovan. Međutim, moram napomenuti da je tada klub odbornika DPS-a glasao protiv ovakvih ulaganja. Iako je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, Opština Budva je pokazala spremnost da pomogne u sanaciji Doma zdravlja jer se na taj način ostvarila dobrobit za cjelokupnu zajednicu, piše u saopštenju Dr Anđele Bečić, odbornice Demokrata u SO Budva.

U pomenutom promotivnom videu govori se samo o tom projektu. Medjutim, Opština Budva je za četvorogodisnji mandat izdvojila ukupno 315 000 eura za zdravstenu zaštitu, i to: 2017. godine 40 000 eura, 2018. godine 70 000 eura, 2019. godine 90 000 eura i 2020. godine 115 000 eura. Ono što je važno spomenuti jeste da postoji trend rasta novčanih sredstava koji se izdvajaju imajući u vidu da su se ranijih godina izdvajala mnogo manja sredstva (2015. i 2016. godine ta sredstva su iznosila 40 000 eura).

Svakako novčana sredstva treba da budu još značajnije uvećana, međutim prioritet Opštine Budva bio je vraćanje oko 25 miliona eura dugova. Za taj novac smo mogli imati bolnicu koja bi mogla odgovoriti zdravstvenim potrebama na teritoriji naše opštine. Takođe, dok državni budžet iznosi 2 600 000 000,00 eura postavlja se pitanje koliko od tog novca je dato Budvi i budvanskom Domu zdravlja.
Pored navedenog, u prethodnom mandatu pokrenuta su još neka pitanja. Nabavka reanimobila za Petrovac nažalost nije naišla na razumijevanje kolega iz lokalnog parlamenta, samim tim nije uvrštena u budžet Opštine za 2020.godinu.

Za budući mandat u planu je nekoliko bitnih projekata. Uzevši u obzir značaj primarne zdravstvene zaštite u sistemu zdravstva potrudićemo se da zaposlenima obezbjedimo što bolje uslove za rad, kako ambulanti opšte medicine tako i užih specijalističkih grana, a našim građanima visok nivo zdravstvene žaštite. Nabavka reanimobila je jedan od prioriteta u budućem mandatu. U planu je adaptacija i organizacija parkinga DZ, u cilju obezbjeđivanja mjesta kako za građane tako i zaposlene. Često smo svijedoci da se na parkingu ispred DZ stvaraju velike gužve. Projektom proširenja Doma zdravlja razmišljalo bi se o budućnosti znajući da Opština Budva iz godine u godinu ima sve veći broj stanovnika, samim tim naš grad bi dobio savremenu ustanovu, veći broj opštih i specijalističkih ambulanti, modernu dijagnostiku i laboratoriju.

Takođe, jedan od velikih problema današnjice sa kojim se susreću mnogobrojni bračni parovi jeste neplodnost. Podaci pokazuju da svaki 5. par ima problem sa infertilitetom. Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurane osobe imaju pravo na tri besplatna pokušaja oplodnje uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije. Naš cilj je da omogućimo bračnim parovima sa teritorije naše opštine još dva pokušaja za koje će sve troškove snositi opština Budva. Na ovaj način želimo da damo doprinos i pomognemo parovima koji se bore sa navedenim problemom.

Zdravstveni sistem je ogledalo jednog drustva, i mi kao društvo moramo mu posvetiti mnogo više pažnje i izdvojiti mnogo vise krucijalnih ulaganja. Pandemija Covid-19 nas je opomenula na značaj medicinskih radnika, adekvatne opreme i uslova za rad i liječenje kakve naši građani zaslužuju.

Dr Anđela Bečić, demokrate Budva. koalicija “Mir je naša nacija”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s