CG - DRUŠTVO CG - POLITIKA CRNA GORA

“Mir je naša nacija”: Pojedine sudije i tužioci krše Zakon o sprečavanju korupcije

Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, odnosno članovima 9 i 103 pomenutog zakona, javni funkcioner može biti član više stalnih ili povremenih radnih tijela koje obrazuje organ vlasti, ali isti u jednom mjesecu može ostvariti prihode u samo jednom radnom tijelu, odnosno, zabranjeno je da javni funkcioner u istom mjesecu ostvari prihod u dva ili više radnih tijela.

Naime, sudije, tužioci i ustavne sudije su javni funkcioneri za koje važi ova obaveza i podložni su ovoj sankcije. Shodno tome, iz koalicije “Mir je naša nacija” postavili su sledeća pitanja:

Da li sudije Vrhovnog suda poštuju Zakon o sprečavanju korupcije?
Da li sudije Vrhovnog suda dijele pravdu ili namiču privilegije?
Da li Vrhovni državni tužilac i drugi tužioci gone kriminalce ili jure za nezakonitom zaradom?
Da li je cilj najviših nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori da se namiri pravda ili da se namire sopstveni džepovi?
Da li je predsjedavajućoj Ustavnog suda na prvom mjestu ustavnost ili lične privilegije?

Potpredsjednik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica je danas u ime koalicije “Mir je naša nacija” prezentovao i pokazao konkretne dokaze o tome kako sudije Vrhovnog suda, najviše pravosudne instance u Crnoj Gori krše Zakon o sprečavanju korupcije tako što ostvaruju prihode iz dva ili više radnih tijela koje obrazuju organi vlasti u istom mjesecu.

On je kazao da je sudija Vrhovnog suda, Miraš Radović, u svakom mjesecu 2019. godine ostvarivao prihod po osnovu članstva u više radnih tijela. Dakle, on je ostvarivao prihode iz ukupno 5 radnih tijela, a usled čega je nezakonito zaradio 12.598 eura, što čini 43,44% prihoda od osnovne plate ili 24 prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

“Svih 12 mjeseci te godine bio je član Komisije za normativnu djelatnost i Komisije za izradu građanskog zakonika, i iz njih prihodovao 229,80 odnosno 383 eura. A tim prihodima dodao je i prihode iz Komisije za polaganje pravosudnog ispita, Komisije za polaganje notarskog ispita i Vijeća za ocjenjivanje sudija (naknade za rad u Osnovnom sudu Podgorica, Kotor, Ulcinj i Rožaje). I u 2018. godini je tokom 8 mjeseci ostvarivao prihode po osnovu člansrva u više radnih tijela. Imao je članstvo u 5 plaćenih radnih tijela, uz nezakonita preklapanja prihoda u istom mjesecu. Ukupan prihod je iz tih radnih tijela mu je bio čak 7.747 eura”, kazao je Koprivica.

foto: Demokrate

On je istakao da je jedan od rekordera u namicanju prihoda i sudija VS gospodin Petar Stojanović koji je u 2019. godini tokom 9 mjeseci sticao, suprotno zakonu, prihode iz više radnih tijela. “To su tri plaćena radna tijela (Stručni tim za provjeru stručnosti i znanja vještaka, Vijeće za ocjenjivanje sudija osnovnih sudova i Komisija za prijem pripravnika u sudstvu i tužilaštvu). Ukupno je to 9.486 eura što čini 33% prihoda od njegove osnovne plate ili to je iznos 18 prosječnih mjesečnih neto plata. I 2018. godine je u toku 4 mjeseca (april,maj, jun i jul) ostvarivao, suprotno zakonu, prihode iz više radnih tijela, u ukupnosti 4.284 eura. A 2017 godine tokom 10 mjeseci je ostvarivao prihode po osnovu članstva u više radnih tijela. Ukupno 10.673 eura ili čak 37% prihoda od njegove osnovne plate. 2015 godine u trajanju 9 mjeseci je ostvarivao duple prihode u istom mjesecu, ukupno 3.240 eura”, rekao je Koprivica.

“Ne zaostaje ni Stanka Vučinić, sudija VS. U svakom mjesecu tokom 2019 godine je ostvarivala prihode iz više radnih tijela. Svaki od 32 prihoda iz radnih tijela se poklapa sa drugim. Ukupno 6 plaćenih radnih tijela (Programski savjet Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu, Komisija za polaganje pravosudnog ispita, Komisija za normativnu djelatnost, Komisija za rješavanje stambenih pitanja, Vijeće za ocjenjivanje sudija Apelacionog suda i Komisija za polaganje notarskog ispita), a ukupan prihod iz njih je 10.068 eura ili 32% prihoda od njene osnovne plate ili čak 19,25 prosječnih mjesečnih neto plata. Ova sutkinja VS je i 2018 godine u trajanju 11 mjeseci prihodovala po osnovu članstva u više radnih tijela, 4 radna tijela gdje je bilo preklapanja prihoda. Ukupan prihod je 9.322 eura. U 2016 godini u toku tri mjeseca je ostvarivao duple prihode kroz 2 radna tijela.

U ovom kršenju zakona, ne zaostaje već naprotiv daje “primjer”, i predsjednica VS gospođa Medenica. U 2019. je u aprilu stekla prihod iz tri radna tijela u visini 773 eura. U junu iz dva radna tijela 459 eura, a u julu iz četiri radna tijela stekla je prihod u visini 1.300 eura. U septembru iz dva radna tijela je prihodovala 612 eura, a u oktobru iz tri radna tijela 1.071. U novembru iz dva radna tijela 612 eura, a u decembru opet iz tri radna tijela istovremeno 1.071 euro. Tokom 2018. godine u aprilu i maju je sticala prihode iz dva plaćena radna tijela, a u 2017. u januaru, februaru i martu je iz dva radna tijela paralelno ostvarila ukupno 1.347 euro”, navodi Koprivica.

Koprivica je kazao i da je sutkinja VS Hasnija Simonović 2015. godine iz dva radna tijela (Komisija za praćenje primjene etičkog kodeksa i Radna grupa za poglavlje 23) tokom 11 mjeseci ostvarivala duple prihode, ukupno 4.434 eura, dok je u 2016. godini tokom 3 mjeseca ostvarivala duple prihode, u ukupnoj visini 1.167 eura.

“Analizom imovinskih kartona i sudije VS Radoja Orovića uočava se da je, tokom 2019. godine, svih 12 mjeseci ostvarivao prihod iz po 2 radna tijela. Isto tako i 2015. godine.

Takođe, i sudija VS gospodin Branimir Femić je u aprilu, oktobru i novembru iz dva plaćena radna tijela imao u istom mjeseci duple prihode. Na kraju godine je povrh toga primio i 2.757 eura na ime rada u Vijeću za ocjenjivanje sudija, tako da je dupliranje sigurno bilo i u većoj mjeri.

U crnogorskom sudstvu ima veliki broj visokomoralnih i kompetentnih sudija, koji profesionalno rade svoj posao i oni presudno pozitivno utiču na stopu ažurnosti i stopu efikasnosti, te zaslužuju puno poštovanje i adekvatan materijalni status. No, sa druge strane, vrhuška u sudstvu svojim ponašanjem i odlukama urušava kredibilitet i autoritet sudstva. Ukoliko se s vrha sudske vlasti urušava kredibilitet i autoritet sudstva, kroz antiustavnost, bezakonje, privilegije, to pogubno utiče na prevenciju kriminala i korupcije, jer ustanove koje gube ugled ne mogu odvratiti od upuštanja u krivična djela”, rekao je Koprivica.

On je naveo i da obične sudije koje rade glavni posao nemaju ove privilegije niti ovakav materijalni položaj. Dočim sa druge strane postoji kompaktan kartel u vrhu sudskog sistema koji drži zarobljenom sudsku granu vlasti.

Koprivica je podsjetio na izjavu Vesne Medenice od 6. 11. 2017. godine: “sve sudije na većim instancama spremne da im se smanji koeficijent, ali da se dozvoli da sudije osnovnih sudova imaju veću platu” i dodao da je ovo, ako se ima u vidu prethodno, potpuno licemjerje.

“Ako jedan sudija uzima ono što mu po zakonu ne pripada, onda će suditi onako kako mu se naredi, a ne po Ustavu i zakonu.

Kako će sudstvo biti garancija jednakosti pred zakonom, ako su sudije iznad i izvan Zakona o sprječavanju korupcije?

U zemlji u kojoj sudije sude onako kako im se naredi i u kojoj sudije protivzakonito zarađuju, tu sigurno neće biti rasta investicija i proizvodnje, neće biti razvoja i blagostanja.

Opšta obilježja slučaja:

1) kod pojedinih sudija nezakoniti prihodi iz radnih tijela dostizali su i 44% prihoda od osnovne plate, te se mogu okvalifikovati kao plata mimo plate, odnosno unosan paralelni dohodak
2) kod pojedinih sudija nezakoniti prihodi iz radnih tijela dostizali su i iznos od 24 prosječnih mjesečnih neto plata, te se mogu okvalifikovati kao svojevrsna ilegalna renta
3) eskalacija primanja ovih naknada iz radnih tijela dešava se tokom 2019 godine
4) ovo je nesavjesno vršenje javne funkcije
5) ovo je takva povreda zakona da može dovesti do razrješenja i zabrane vršenja javne funkcije
6) očigledno je da do sad nije postojala nikakva provjera tj. nadzor od strane ASK”, istakao je Koprivica.

Kazao je da je sada jasno zašto sudije VS, po treći put, neustavno, predlažu Sudskom savjetu gospođu Medenicu za predsjednicu VS i zašto se ne nađe makar i jedan sudija VS da se protivkandiduje za tu funkciju, te da je takođe jasno i zašto sudije VS prekrajaju pravni sistem kad štite političku korupciju kojom se razrešavaju opozicioni gradonačelnici.

“Pokazali su kako se gazi Ustav kad su birali svoju šeficu, a sad pokazuju kako se gaze zakoni kad treba namaknuti enormne prihode. Bilo kom javnom funkcioneru, bez obzira da li je riječ o sudijama, tužiocima, direktorima ili ministrima, poruka je jedna: vratiće se i vratićete svaki nezakonito stečen cent budžetskog novca”, zaključio je Momo Koprivica.

Kandidat za poslanika na listi “Mir je naša nacija” Vuko Vlahović, kazao je da, pored virusa Covid-19, sa kojim živimo poslednjih mjeseci, mi u Crnoj Gori već decenijama svjedočimo virusu zloupotreba institucionalne moći od strane pojedinaca u vlasti i dodao da su se eklatantne slučajeve kršenja zakona od strane predstavnika izvršne vlasti nadovezali i funkcioneri sudske vlasti.

Vlahović je istakao da je zabrinjavajuće kada oni koji bi trebalo da štite prava građana ne uspiju da odole različitim oblicima sinekura, pa shodno tome imamo i primjere direktnih zloupotreba i kršenja propisa od strane onih koji bi trebalo da garantuju poštovanje zakona, a sve sa ciljem sticanja imovinske koristi.

“Jedan od jasnih primjera kršenja zakona nalazimo kod predsjedavajuće Ustavnog suda, Desanke Lopičić. Naime, iako član 9 Zakona o sprečavanju korupcije precizno propisuje da se na mjesečnom nivou može ostvariti prihod isključivo po osnovu članstva u JEDNOM radnom tijelu, gospođa Lopičić je ostvarila prihod po osnovu članstva u nekoliko radnih tijela tokom 2015., i to kao predsjednica Redakcione komisije po osnovu čega je prihodovala 3000 eura za 10 mjeseci, zatim kao članica Komisije za analizu ustavnih žalbi (1.800 eura za 9 mjeseci), kao članica Vijeća za ustavne žalbe (2700 eura takođe za 9 mjeseci) i kao članica Komisije za polaganje stručnog ispita (2.530 za 7 mjeseci). Isti slučaj imamo i tokom 2019. godine. Tako je gospođa Lopičić kao članica Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za 10 mjeseci ostvarila prihod od 4.590 eura, zatim kao članica Komisije za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu za dva mjeseca ostvarila prihod od 919 eura, te kao članica Komisije za polaganje ispita za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja 3.830 eura za 10 mjeseci”, rekao je Vlahović.

On je kazao da na sličan primjer nailazimo i kod tužiteljke Sonje Bošković. “Kod nje imamo preklapanje nadoknada za rad u dva radna tijela za 4 mjeseca tokom 2017. Gospođa Bošković je po tom osnovu prihodovala 1160 eura kao članica Komisije za praćenje kodeksa tužilačke etike i 1.400 eura kao članica Programskog odbora za kontinuiranu obuku. Takođe, preklapanja uviđamo i tokom 7 mjeseci 2018. godine. Tako je kao članica Programskog odbora za kontinuiranu obuku prihodovala 2450, odnosno 2100 eura kao članica Komisije za ocjenjivanje u Tužilačkom savjetu. Tokom 2019. imamo preklapanje za prvih osam mjeseci. U ovom periodu gospođa Bošković je prihodovala 2.856 eura kao članica Programskog odbora za kontinuiranu obuku, te 2.400 eura kao član Komisije za ocjenjivanje”, navodi Vlahović.
Vlahović navodi da umjesto da se ova sredstva upotrijebe za nove škole i vrtiće ili povećanje zarada prosvetarima i doktorima koji masovno napuštaju našu državu, neodgovorna vlast ih preusmjerava za nagrađivanje podobnih sudija i tužilaca i dodaje da će nakon smjene vlasti promijeniti ovu nezakonitu i antidemokratsku praksu.

“Mir je kad funkcioneri rade u interesu građana, ne koristeći javnu službu za lično bogaćenje. Mir je i kada se svi striktno pridržavaju zakona naše države, posebno oni koji treba da ih štite. Zato je mir naša nacija”, zaključuje Vuko Vlahović.

izvor: facebook – Demokrate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s