CG - BIZNIS CRNA GORA PLJEVLJA PLJEVLJA - BIZNIS

Brkoviću i pored nepoštovanja koncesionog ugovora opet dozvoljena eksploatacija pljevaljskih šuma

Uprava za šume, na čijem čelu je direktor Nusret Kalač, i pored nepoštovanja koncesionog ugovora ponovo je sporazumom omogućila kompaniji „Vektra Jakić”, biznismena Dragana Brkovića, da eksploatiše pljevaljske šume, pišu novine “DAN”.

– Prema pomenutom sporazumu, koji je proizvod odluke Privrednog suda, kompanija Brkovića će na mjesečnom nivou sjeći po deset hiljada kubika drveta. Pošto pomenuta kompanija nije mogla da obezbijedi finansijske garancije, obavezala se da avansno plaća koncesionu naknadu. Međutim, ako ne ispoštuje i do dvadesetog avgusta ne plati 141 hiljadu eura za prvu sječu, Poreska uprava, kojoj ova kompanija već duguje milione za neplaćene poreze i doprinose i koja je prije dvije godine popisala cjelokupnu pokretnu imovinu „Vektre Jakić”, preuzima naplatu koncesija. Poreskoj upravi se prema sporazumu daje mogućnost da izvrši prinudnu naplatu, ali se postavlja pitanje od koje imovine će se naplata izvršiti ako se već zna da je cjelokupna imovina već popisana i ako se zna da Poreska uprava za prethodne dvije godine nije vršila prinudnu naplatu za već postojeće dugove, piše “DAN”.

Dragan Brković

– Prva rata u iznosu od 101.498 eura uplaćuje se do 15. avgusta 2020. godine, druga rata u iznosu od 40.000 eura dana 20. avgusta 2020. godine, navodi se u rješenju Uprave za šume koje je od strane direktora Nusreta Kalača potpisano 8. avgusta. Pritom se napominje da se dokaz o uplati koncesione naknade dostavlja dva dana nakon označenog roka, a ako se uplata ne izvrši, onda naplatu preuzima Poreska uprava.

– Ukoliko obveznik ne plati dospjele obaveze, iz stava 2 ovog rješenja, naplatu duga zajedno sa kamatom izvršiće Poreska uprava prinudnim putem u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji, navodi se u pomenutom rješenju.

U rješenju se navodi da će se u okviru prve sječe posjeći 10.428 kubika četinarskog drveta i da će se po kubiku platiti 13,5 eura koncesione naknade. Pritom će se posjeći i 120 kubika lišćara, gdje se koncesiona naknada po kubiku drveta plaća 6 eura. Sječa će se vršiti u planinama Ljubišnji i Kovaču.

„Vektra Jakić” je 17. aprila 2007. godine potpisala Ugovor o korišćenju pljevaljskih šuma na 30 godina. Ugovorom koji je potpisan sa Ministarstvom poljoprivrede ova kompanija se obavezala da godišnje uz plaćanje koncesione naknade siječe oko 140 hiljada kubika drveta, da gradi šumske puteve i da se stara o uzgoju šuma.

Pošto „Vektra Jakić” nije poštovala pomenuti ugovor, Uprava za šume je 24. maja 2019. godine donijela odluku da raskine ugovor. Takvu odluku je potvrdilo 24. jula prošle godine Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Da bi onemogućili raskid Ugovora „Vektra Jakić” je pokrenula sudski spor pred Privrednim sudom, a ovaj sud je 25. septembra 2019. godine donio privremenu mjeru gdje se „Vektri Jakić” omogućava sječa stabala do konačne sudske odluke. Pošto „Vektra Jakić” ni u takvim uslovima nije mogla da vrši sječu jer nema mogućnosti da dostavi finansijske garancije da će platiti posječena stabla, iz ove kompanije su se 28. jula ove godine, prije sedamnaest dana, obratili Upravi za šume tražeći da im se odobri sječa 10 hiljada kubika na mjesečnom nivou, dok se oni obavezuju da avansno, odnosno unaprijed, plaćaju koncesione naknade.

Nakon takvog zahtjeva iz „Vektre Jakić”, dva dana kasnije, 30. jula, Nusret Kalač, direktor Uprave za šume, i Dragan Brković u ime „Vektre Jakić”, potpisali su sporazum o novom načinu sječe i eksploatacije šume.

Vektra Jakić

– Pitamo se zbog čega u novom sporazumu ne stoji ako se ne izvrši avansna uplata da nema sječe, već je ostavljeno da ako se ne izvrši uplata da se vrši sječa šume a da Poreska uprava potom vrši prinudnu naplatu. Od koje imovine Poreska uprava može naplatiti Draganu Brkoviću nove iznose koncesija ako se zna da je cjelokupna nepokretna imovina pod hipotekama banaka, a da je upravo Poreska uprava popisala pokretnu imovinu za već postojeće dugove. Ovakvim sporazumom se omogućava Draganu Brkoviću da vrši sječu a da opet ne plaća koncesione obaveze, saopšteno je iz pljevaljskog Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore.

Demokrate upozoravaju i da redosled datuma, gdje se vidi da je Brković tražio novi sporazum 28. jula, a da je isti potpisan 30. jula, govori da je sve išlo ubrzanom i unaprijed utvrđenom procedurom.

– Brkovića je Poreska uprava već jednom zaštitila, tako što je popisala pokretnu imovinu „Vektre Jakić” za već neplaćene poreze i doprinose ne dozvoljavajući da radnici kojima Brković nije isplatio od 12 do 18 plata, sudskim putem naplate svoje zarade. Poreska uprava je popisala imovinu ove kompanije ali nikada ništa nije uradila da naplati svoja potraživanja, ali je radnicima onemogućila da to urade, tvrde Demokrate i poručuju da se ista priča nastavlja.

U „Vektra Jakić“ nema proizvodnje

U „Vektra Jakić” trenutno nema proizvodnje jer je ova fabrika ostala bez drvne mase za preradu. Radnici su još u januaru poslati kućama bez isplaćivanja zarada. Trenutno rade samo oni radnici koji imaju obavezu održavanja i obezbjeđenja imovine. Na parkingu „Vektre Jakić” nema vozila i mehanizacije, jer su dobrim dijelom te mašine prodate od javnih izvršitelja kako bi se ranije isplatila potraživanja radnika.

Ostaje da se vidi hoće li proizvodnja početi u „Vektri Jakić” ili će se posječena stabla naći na drugim privatnim pilanama u Pljevljima, kako se to dešavalo u nekim ranijim vremenima, dok je Brković uzimao bez „znoja” zaradu.

izvor: dan.co.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s