CG - BIZNIS CRNA GORA

CGO: Vlada da raskine ugovor za mHe u Kraljskim barama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Vladu Crne Gore da hitno preispita i raskine Ugovor o koncesiji sa firmama “Dekar”d.o.o i “Dekar Energy”d.o.o i spriječi investitora da stavi u cijevi lokalne i divlje rječice Ljubaštica, Crnja i Čestogaz radi izgradnje tri mHE u Kraljskim Barama kod Kolašina.CGO: Raskinuti ugovor i spriječiti štetne posljedice: Ilustracija (Arhiva/rtcg.me)CGO: Raskinuti ugovor i spriječiti štetne posljedice: Ilustracija (Arhiva/rtcg.me)

Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica u CGO-u, kaže da bi Vlada morala preispitati i građevinske dozvole i prateću tehničku dokumentaciju za gradnju sa elaboratima uticaja na životnu sredinu i studijama izvodljivosti ovakvih objekata, jer se, kako je podsjetila, počelo graditi 12 godina nakon zaključivanja prvobitnog ugovora o koncesiji.

“Tako bi se spriječile štetne posljedice i zaštitila životna sredina i osnovna ljudska prava mještanima Kraljskih Bara koji se od sredine jula hrabro i uporno bore za javni interes”, navodi Kaluđerović.

Ona kaže i da je CGO krajem jula, u znak podrške mještanima, podnio niz zahtjeva nadležnim institucijama u pravcu obustave eksploatacije ovih voda kroz planiranu izgradnju mHE.

izvor: rtcg.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s