CRNA GORA

Sin Vesne Medenice od prodaje nafte prihodovao 1, 78 miliona eura u prošloj godini

Podgorička firma „Timi“, čiji je vlasnik Miloš Medenica, sin predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, u prošloj godini ostvarila je prihod od 1.783.382 eura od prodaje, piše DAN. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata, firma Medenice bavi se trgovinom na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima.

Podaci iz finansijskog izvještaja, koji je ta firma podnijela Poreskoj upravi (PU) za prošlu godinu, pokazuju da je vrijednost njene imovine uvećana za gotovo 90.000 eura u odnosu na 2018. i da sada vrijedi 266.188 eura. Same nekretnine, postrojenja i oprema procijenjene su na 264.342 eura.

Obrtna sredstva Medeničine firme u prošloj godini iznosila su 309.759 eura, što je manje nego u 2018. kada su raspolagali sa 391.356.

Zalihe su lani bile veće nego godinu ranije i iznosile su 27.001 euro. Potraživanja ove firme smanjena su u 2019. i iznosila su 276.210, u odnosu na 2018. kada je navedeno da iznose 382.037 eura. Ukupna aktiva firme iznosi 575.947 eura, a neraspoređena dobit 28.742 i veća je za 5.540 eura u odnosu na 2018. godine.

Poslovni prihodi Medeničine firme u 2019. iznosili su 1.789.634 eura i niži su nego godinu ranije, kada su bili 1.858.730. Prihodi o prodaje, prema iskazu o bilansu uspjeha, iznosili su 1,78 miliona eura, dok su godinu ranije bili 1.848.611 eura. Ostali poslovni prihodi iznosili su 6.252 eura, dok su u 2018. bili 10.119 eura.

Lani su bili niži i poslovni rashodi Medeničine firme i iznosili su 1.775.386 eura. U 2018. oni su iznosili 1.831.960 eura. Prema finansijskom izvještaju, nabavna vrijednost prodajne robe bila je 1,66 miliona, a troškovi materijala 13.479. Troškovi zarada bili su skoro 20.000 niži nego godinu ranije i iznosili su 32.516 eura. Troškovi amortizacije i rezervisanja iznosili su 10.242 eura i veći su nego godinu prije, a ostali poslovni rashodi bili su 55.549.

Prema finansijskom izvještaju, poslovni rezultat Medeničine firme lani je bio 14.248 eura i lošiji je nego u 2018, kada je iznosio 26.770 eura. Prijavljeni neto rezultat je 8.313 eura.

U Medeničinoj firmi u prošloj godini prosječno je radilo šest zaposlenih, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili su 89.560 eura. U statističkom aneksu precizirano je da su prihodi od prodaje robe iznosili 1.693.851 euro i veći su nego godinu prije, kada su bili 1.651.168 eura.

Firma osnovana 2013. godine

Prema podacima iz CRPS-a, DOO „Timi“ Podgorica osnovano je u aprilu 2013. godine. Miloš Medenica je njen osnivač, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik. U godinama nakon osnivanja – 2014. i 2015, Medeničina firma, prema finansijskim izvještajima za te godine, nije imala nikakvu imovinu. Tek u izvještaju za 2016. navodi se njena vrijednost, koja je tada iznosila 154.483 eura.

IZVOR: DAN.CO.ME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s