CG - DRUŠTVO CRNA GORA

A ovcama je so slatka

piše: Vaso Knežević

Izbori se primiču, a sve se češće primiču i oni koje treba držati na distanci… Agituju, lobiraju, nude, kude drugu stranu, davaju, obećavaju, vuku za rukav…

Ima nas raznih. Oni koji im vjeruju, pa ih ubijede. Oni koji imaju interes, pa uzimaju što im nude. Oni koji se zalijepe za obećano, pa prihvate. Oni što ne vjeruju, al’ neće da štrče. Oni što ne misle tako, al’ ne smiju da misle drugačije. Oni što lažu, pa će i njih slagati… a političara i njihove podrepne muve, nije grijeh slagati.

Uglavnom, malo je onih kojima ne smiju prići, koji imaju svoj stav, dovoljno čvrst i jak, da im se ni podrepna muva ne može primaći.

Svi slojevi društva su okupirani pred izbore, samo na različitim nivoima. Nekima podilaze, neke primoravaju, neke hvale, a nekima podmeću. Sve je to politika, čobanska djelatnost.

I čobani su ljudi… evo kako oni razmišljaju pred izbore.

Agitacija i predizborna ujdurma najbolje prolazi u ruralnim područjima, gdje ima dosta ovaca. A takva je čitava Crna Gora. Mada u Crnoj Gori ima više čobana, nego li ovaca. Ali to se ispostavi tek kasnije, nakon izbora. Ostala stoka je, u poređenju sa ovcama, jača, tvrdoglavija, samovoljnija i rogatija, pa ih ne možeš mimo štale i njihovog atara tako lako izvući, bez lanca. A ovce su pokretljivije, brojnije, manipulativnije. Ovcama je i so slatka, dok druge ne možeš ni šećerom da namamiš tako lako.

Evo na primjer, magarca teško i u šta možete ubijediti, neće da posluša ništa, ni da mrdne s mjesta, a kamoli da pođe na izbore. I kad ga navodiš na njegovu vodenicu, magarac neće. I prije i posle izbora magarac je magarac.  I svi mu kažu da je pravi magarac, al’ on ima magareću logiku, baš ga briga. Konji traže više vremena za kroćenje, više truda i pokušaja. Ne dozvoljavaju na početku da se jašu, al’ ko ih ukroti jednom, posle može da ih jaše do mile volje. Često posle kroćenja konja dođe i do smjenjivanja jahača, a da konj toga nije ni svjestan. Ali konj hoće nekad i da zbaci jahača, da ošine repom podrepne muve, i zato, nije se lako igrati s konjima, iako ih stalno jašu i terete. Sa volovima je teže raditi, moraš da imaš volovsku snagu i da si i sam silan i radan kao vo, pa da vola ubjijediš da ti zaore prvu brazdu. Vo neće sam, traži pomagača, radnika, koji će ići uz njega, iako vo teži posao obavlja. Za razliku od volova, krave su senzibilnije, više obećavaju, pogotovo one muzare. Krave jeste da izmuzu, ali one hoće i da jedu silno, a pritom su obično i rogate, pa znaju da nabodu one dosadne čobane. I one se brane od podrepnih muva, repom. Koze, iako naoko slične ovcama, ali ih treba stići i ukrotiti, a i glava im je stalno uzdignuta, rogata, za razliku od šukatih brava, čije su glave uvijek povijene, jer stalno pasu. Upravo zato, bravi predstavljaju najmanipulativniju stoku. Čim jedna od ovaca zakorači u provaliju, i ostale će iz stada. Sa malo soli, zaslade im put do glasačkog mjesta. Kada dođu da glasaju, tu ih usnime, vide kol’ke su ovce, jesu li podgojene, kolika im je vuna i treba li ih podšišati, sa kog’ su kraja, iz čijeg stada. Ako su stada van tora daleko, dovoze ih buljukom, pa ih vraćaju. Sa ovcama obično upravlja čoban, dok ovna predvodnika uslove sa oduzimanjem čaktara ako ne bude slijedio pravac. Ovce se nikada ne zapitaju, ko će im čoban biti posle izbora. Važno im je da će imati ponešto da popasu, a i sledeći izbori će brzo, pa će soli dobiti ponovo. Te brave, obično nakon izbora obavezno ošišaju. Ali ovce i jesu za šišanje. One su zahvalne i za podrepne muve i krpelje, koji im se kače nemilice zbog njihove rundavosti i duge vune. One se nikad ne pitaju ko ih šiša, a kad koja od njih zableji: „Ko nâs šiša?“, čobani im odgovaraju: „Ko vás šiša!“

I tako svaki put, ovce i dalje bleje, a čobani ih i dalje šišaju…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s